Županijska organizacija Istarske županije

Sjedište: Pula, Giuseppine Martinuzzi 23
Predsjednica: Mirjana Galo iz Pule, Giuseppine Martinuzzi 23

 1. GRADSKA ORGANIZACIJA PULA
  Sjedište: Pula, Giuseppine Martinuzzi 23
  Predsjednik: Dejan Janković iz Pule, Castropova 1
 2. GRADSKA ORGANIZACIJA UMAG
  Sjedište: Umag, Polezine 25
  Predsjednik: Borisav Filipović iz Umaga, Žrtava fašizma 7
 3. GRADSKA ORGANIZACIJA ROVINJ
  Sjedište: Rovinj, Marka Marulića 26
  Predsjednik: Saša Miladinović iz Rovinja, Rovinjsko selo 19