Šta je SDSS

Politička smo stranka koja objedinjuje, oblikuje i usmjerava političku volju i djelovanje srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Demokratska smo stranka liberalne i socijaldemokratske orijentacije, ali je u sadašnjim prilikama i srpska nacionalna stranka.

Sada smo najjača i najnaprednija politička snaga srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Sposobni smo organizovati i predvoditi Srbe u Republici Hrvatskoj u teškoj političkoj borbi za ostvarivanje i zaštitu ljudskih, političkih i nacionalnih prava, opstanak i dostojanstven život uz očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta.

Želimo biti progresivan i ravnopravan dio demokratskog društva, ne radeći ni protiv koga, a za korist srpske zajednice i Republike Hrvatske u cjelini.

Želimo učestvovati i pobjediti na izborima, na lokalnom nivou, u svim srpskim sredinama, na državnom nivou, u srpskoj zajednici kao cjelini. Pobjedom na izborima moći ćemo ostvariti političke ciljeve za koje se zalažemo i realizovati dio svog političkog programa. Naš program i politički ciljevi omogućuju da se u njemu pronađu Srbi i drugi demokratski orijentisani ljudi dobre volje.

Mi najbolje razumijemo potrebe i interese srpske zajednice, jer joj pripadamo i djelimo zajedničku sudbinu. Srbi u Republici Hrvatskoj treba da se oslobode straha od iskazivanja svoje nacionalne pripadnosti i da se oslobode zabluda o “građanskoj” orijentaciji nekih političkih stranaka, koje im se nude, a da za njih ništa praktično ne rješavaju niti čine. Samo sa SDSS-om mogu ostvariti svoja ljudska, politička i nacionalna prava, osigurati dostojanstven život, očuvati nacionalni ponos, kulturni i nacionalni identitet.