Priznanja

Plaketa ‘Miloš Vojnović’

Nakon prerane smrti Miloša Vojnovića 2002. godine, osnivača i istaknutog člana SDSS-a, potpredsjednika SDSS-a i prvog predsjednika Zajedničkog vijeća općina, Glavni odbor SDSS-a je 2003. godine ustanovio posebno stranačko priznanje s njegovim imenom Plaketu ‘Miloš Vojnović’.

Plaketa ‘Miloš Vojnović’ se dodjeljuje članovima SDSS-a za posebne zasluge u promociju i ostvarivanje ideja, vrijednosti i programskih ciljeva SDSS-a.

Dobitnici plakete ‘Miloš Vojnović’

1. Nada Vojnović – Supruga pok. potpredsjednika SDSS-a Miloša Vojnovića, čije se ime i djelo u SDSS-u želi trajno obilježiti ustanovljenjem priznanja SDSS-a pod nazivom Plaketa ‘Miloš Vojnović’. Miloš Vojnović je jedna od osnivača i članova SDSS-a najzaslužnijih za ostvarivanje i zaštitu prava i interesa srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, posebno na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, kao i za promicanje ideja, vrijednosti i programskih ciljeva SDSS-a. Od početka i svo vrijeme on je najveću podršku dobijao od svoje porodice, supruge Nade i sinova Nebojše i Zorana, koji su zajedno s njim sve proživljavali i najviše trpili trgične posljedice njegovim gubitkom. Nada Vojnović je i nakon Miloševe smrti ostala čvrsto povezana sa SDSS-om, ostala ke da živi u Vukovaru, privržena svojoj porodici, svome gradu i SDSS-u. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena joj je na Skupštini SDSS-a održanoj na Plitvičkim jezerima, dana 05.03.2005. godine.

2. Milenko Vučetić – Rođen je 1932. godine u Šumetlici, kod Nove Gradiške. Završio je Državnu industrijsku školu u Borovu Naselju i Visoku upravnu školu u Zagrebu. Zbog svoje nacionalne pripadnosti 1991. godine ostao je bez posla, bio uhapšen i dva mjeseca proveo u zatvoru, a zatim pušten u razmjeni zatvorenika u Pakracu. Od 1992. godine živio je i radio u Belom Manastiru. Godine 1993. uključio se u formiranje i rad Udruženja prognanih Srba. Od osnivanja SDSS-a 1997. godine postao je član SDSS-a i aktivno radio u SDSS-u i Zajedničkom vijeću opština, te je više godina obavljao dužnost savjetnika u Uredu za prognanike i izbjeglice RH. Bio je duže vremena u najužem rukovodstvu Gradske organizacije SDSS-a Beli Manastir i njen predsjednik. Milenko Vučetić je jedan od najzaslužnijih za političko organizovanje i rad SDSS-a u Belom Manastiru. U vrijeme kada je naša Stranka zapala u krizu na području Baranje, svojim autoritetom i ugledom dao je veliki doprinos u konsolidaciji stanja i jačanju SDSS-a u Baranji. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena mu je na Skupštini SDSS-a održanoj na Plitvičkim jezerima, dana 05.03.2005. godine.

3. Božidar Traživuk – Rođen je 1934. godine u Kistanju. Završio je Višu rudarsku školu u Labinu, gdje je živio i radio. Nakon odlaska u penziju vratio se u rodno Kistanje. Aktivno je pomagao srpskim povratnicima u Kistanju i radio na organizovanju SDSS-a na tom području u vrijeme kada je to bilo veoma teško i rizično. Član je SDSS-a od osnivanja Opštinske organizacije SDSS-a Kistanje, a bio je i potpredsjednik Regionalne organizacije SDSS-a Sjeverne Dalmacije. Izuzetna je njegova politička aktivnost u organizovanju Srba na tom području, na političkom programu SDSS-a. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena mu je na Skupštini SDSS-a održanoj na Plitvičkim jezerima, dana 05.03.2005. godine.

4. Đuro Dragičević – Rođen je 1933. godine u mestu Polača kod Knina. Djetinstvo i mladost proveo je u rodnom mjestu, a od 1956. godine do danas živi u Silašu. Po zanimanju je građevinar – teracer i bio je na dužnosti predsjednika Udruženja zanatlija. Od 1990. godine bio je član Srpske demokratske stranke, a od 1997. godine, član je SDSS-a od njegovog osnivanja i do danas je akivan član. U SDSS-u je obavljao više funkcija: član i potpredsjednik Izvršnog odbora Regionalne organizacije SDSS-a Osječko-baranjske županije, član Glavnog odbora SDSS-a u tri mandata, predsjednik Opštinske organizacije SDSS-a Šodolovci u dva mandata i zamjenik načelnika Opštine Šodolvci jedan mandat. U svom radnom i političkom angažovanju bio je: učesnik više omladinskih radnih akcija, učesnik 9. kongresa SKH , član Lovačkog saveza preko 45 godina i upravitelj Poljoprivredne zadruge Silaš. Dobitnik je više društvenih priznanja i nagrada. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena mu je na Skupštini SDSS-a održanoj u Belom Manastiru, dana 15.03.2009. godine.

5. Đorđe Vlaškalić – Rođen je 20.12.1941. u Negoslavcima. Najveći deo svog radnog vijeka proveo je u preduzeću ‘VUPIK’ iz Vukovara, na radnom mjestu šefa mehanizacije, a u is tom preduzeću bio je član Upravnog odbora i predsjednik Sindikata. Član je SDSS-a od 2000. godine, a obavljao je dužnost predsjednika Opštinske organizacije SDSS-a Negoslavci, koju i danas vrši. Bio je član Izvršnog odbora Regionalne organizacije SDSS-a Vukovarsko-sremske županije i član Skupštine SDSS-a, te načelnik Opštine Negoslavci od 2004-2005. godine. U društvenom i političkom angažovanju obavljao je i dužnosti predsjednika omladine u Negoslavcima i predsjednika Lovačkog društva Negoslavci više od 10 godina, za što je dobio više društvenih priznanja i nagrada. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena mu je na Skupštini SDSS-a održanoj u Belom Manastiru, dana 15.03.2009. godine.

6.Radoslav Šijaković – Rođen je 1934. godine u Borovu. Član je SDSS-a od 1997. godine, od njegovog osnivanja i obavljao je dužnost potpredsjednika Regionalne organizacije SDSS-a Vukovarsko-sremske županije, te člana Opštinskog vijeća i člana Poglavarstva Opštine Borovo u više mandata. U svom društvenom i političkom angažovanju bio je predsjednik Udruženja penzionera ‘Zapadni Srem’ i predsjednik Podružnice istog Udruženja u Borovu. Osnivač je Udruženja finansijski oštećenih penzionera 1991 — 1997. godine, čiji je bio i predsednik. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena mu je na Skupštini SDSS-a održanoj u Belom Manastiru, dana 15.03.2009. godine.

7. Siniša Rakazović – Rođen je 30.03.1948. godine u Vukovaru. Osnovnu školu završio u Borovu, a zatim uz rad završio Državnu industrijsku školu u Borovu naselju, smjer obućarstva. Radio je u Kombinatu ‘Borovo’ od 1967. do 1991. godine. Od 1999. godine učestvovao je u projektu norveške Vlade u formiranju Poljoprivredne zadruge ‘Brestove međe’ u Borovu i bio njen direktor do 2009. godine.Član je Samostalne demokratske srpske stranke od njenog osnivanja 1997. godine. Bio je prvi predsjednik Opštinske organizacije SDSS-a Borovo te potpredsjednik Regionalne organizacije SDSS-a Vukovarsko-sremske županije, čija je osnivačka skupština održana u Borovu, a u sledećem mandatu obavljao je dužnost sekretara iste.Na prvim lokalnim izborima održanim 1997. godine nakon mirne reintegracije izabran je za većnika u Opštinskom veću Opštine Borovo sa izborne liste SDSS-a te u istom mandatu vršio dužnost potpredsjednika Opštinskog vijeća. Vršio je dužnost i predsjednika Opštinskog veća Opštine Borovo, a dužnost većnika SDSS-a je vršio u svim mandatima od 1997. godine do sada. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodeljena mu je na 5. izbornoj sednici Glavne skupštine SDSS-a održanoj u Topuskom, dana 10.03.2013. godine.

8. Krstan Perić – Rođen je 31.08.1930. godine u mjestu Oćesovo kod Knina. Ekonomski fakultet završio u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Cijeli radni vijek proveo je u Kninu. Radio je kao referent u Narodnoj banci i bio direktor GP ‘Dinara’ u Kninu. Aktivno je učestvovao u političkom i kulturnom životu Knina.Godine 2001. učestvovao je u osnivanju Gradske organizacije SDSS-a Knin i Regionalne organizacije SDSS-a Sjeverne Dalmacije, gdje je bio član Nadzornog odbora. Osnovao je Mjesnu organizaciju SDSS-a Oćesovo, prvu u Šibensko-kninskoj županiji. Obavljao je dužnost člana Izvršnog odbora Gradske organizacije SDSS-a Knin i člana Izvršnog odbora Županijske organizacije SDSS-a Šibensko-kninske organizacije.I danas kao vitalan čovjek u poodmakloj dobi svojim radom, poštenjem i moralnim autoritetom uveliko doprinosi popularnosti i prepoznatljivosti SDSS-a u Šibensko-kninskoj županiji. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodeljena mu je na 5. izbornoj sednici Glavne skupštine SDSS-a održanoj u Topuskom, dana 10.03.2013. godine.

9. Mladen Kulić – Rođen je 01.10.1946. godine u mjestu Miljakovac, Opština Sirač. Srednju ekonomsku školu završio u Daruvaru, a Ekonomski fakultet u Osijeku. Radio je u IPK Osijeku u Tvornici za preradu voća ‘Frigis’ kao finansijski rukovodilac, te u Metalnoj industriji ‘Univerzal’ u Podravskoj Slatini, kao financijski direktor i direktor radne organizacije. U Opštini Podravska Slatina bio je rukovodilac Zavoda za društveno planiranje i statistiku.Kao predstavnik Srba u Sektoru Zapad UNPROFOR-a aktivno je učestvovao na pronalaženju mirnog rješenja sukoba. Od 1993. do 1997. godine radio je kao volonter UNHCR-a na poslovima povratka stanovništva i obnove u Okučanima i Pakracu. Od 1997. do 2003. godine radio je na povratku Srba na područje Zapadne Slavonije preko SDF-a Zagreb, INTERSOS Kragujevac i Beograd. Aktivno je učestvovao u uspostavljanju i radu vijeća srpske nacionalne manjine u opštinama u Zapadnoj Sloveniji i predsjednik je Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Slatine od 2003. godine do danas. Učestvovao je u osnivanju SKD ‘Prosvjeta’, Pododbora u Pakracu i Virovitici.Inicijator je i osnivač SDSS-a na području Zapadne Slavonije 2005. godine i predsjednik je Gradske organizacije SDSS-a Slatina od 2007. godine do danas. Bio je potpredsjednik Regionalne organizacije SDSS-a Zapadna Slavonija i predsjednik Županijske organizacije SDSS-a Virovitičko-podravske županije, te član Glavnog odbora SDSS-a od 2009. do 2013. godine. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodeljena mu je na 5. izbornoj sednici Glavne skupštine SDSS-a održanoj u Topuskom, dana 10.03.2013. godine.

10. Lazo Gunj – Rođen je 13.10.1951. godine, u mestu Klokoč, Opština Vojnić. Osnovnu školu završio u Mirkovcima, a srednju i višu ugostiteljsku školu završio u Vinkovcima, po zanimanju je konobar. Oženjen, dvoje dece, mjesto stanovanja Mirkovci. Član je Samostalne demokratske srpske stranke od njenog osnivanja 1997. godine. Bio je predsednik Opštinske organizacije SDSS-a u prelaznoj Opštini Mirkovci. Bio je predsednik Gradske organizacije SDSS-a Vinkovci u dva mandata i član Glavnog odbora SDSS-a u tri mandata i ponovo je kandidovan za istu funkciju. Osnivač je SKD ‘Prosvjeta’, Pododbora Mirkovci. Pokretač rada i predsednik FK ‘Hajduk Mirko’ u Mirkovcima. Predsedik je Veća srpske nacionalne manjine u Gradu Vinkovci od 2011. do 2015. godine. U trgovačkom društvu ‘SEDES’ d.o.o. iz Vukovara, čiji je osnivač i suvlasnik SDSS, radio je kao šef Restorana ‘Mornar’, a zatim kao konobar sve do odlaska u penziju 2015. godine. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena mu je na 6. izbornoj sjednici Glavne Skupštine SDSS-a održanoj u Vukovaru,dana 02.07.2017. godine.

11.Nikola Kalat – Rođen je 17.07.1938. godine u Kninu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu 1968. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Od 1959. — 1995. godine radio je kao Rukovodilac ekonomske službe u Medicinskom centru Knin. Bio je član Upravnog vijeća Doma zdravlja u Kninu od 2002. — 2013. godine i član Upravnog vijeća Opšte bolnice Knin od 2008. — 2013. godine, gde je njegovim uticajem u tim ustanovama zaposleno 30 pripadnika srpske zajednice medicinske struke.Član je SDSS-a od 2001. godine i jedan je od osnivača Gradske organizacije SDSS-a Knin i Regionalne organizacije SDSS-a Sjeverna Dalmacija, a od 2001. — 2005. godine član je Izvršnog odbora te Regionalne organizacije SDSS-a i član Skupštine SDSS-a. Od 2012. — 2016. godine član je Skupštine Gradske organizacije SDSS-a Knin, Županijske organizacije SDSS-a Šibensko-kninske županije i Glavne skupština SDSS-a. Jedan je od osnivača Udruženja finansijski oštećenih umirovljenika 1991. — 1998. i do danas obavlja funkciiju potpredsjednika tog Udruženja. Nesebično je pomagao našim sunarodnicima u vezi konvalidacije radnog staža za razdoblje 1991. — 1995. godine, na području Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena mu je na 6. izbornoj sjednici Glavne Skupštine SDSS-a održanoj u Vukovaru, dana 02.07.2017. godine.

12. Miloš Kepčija – Rođen je 15.07.1948. godine u mjestu Kepčije, Opština Dvor. Osnovnu školu je završio u Gornjem Javornju, a gimnaziju u Topuskom. Završio je Pedagošku akademiju u Zagrebu i radio je kao učitelj u mestu Bović, Opština Vrginmost a zatim je radio u Srednjoškolskom centru ’25. maj’ u Dvoru. Radni vek je završio na dužnosti direktora Opštinskog društva Crvenog krsta u Dvoru. Član je SDSS-a od osnivanja Opštinske organizacije SDSS-a Dvor 2001. godine. Od 2001. — 2005. godine obavljao je dužnost predsednika Opštinske organizacije SDSS-a Dvor, a u isto vreme i dužnost potpredsednika Županijske organizacije SDSS-a Sisačko-moslavačke županije. Sada je član Skupštine Županijske organiazcije SDSS-a Sisačko-moslavačke županije. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena mu je na 6. izbornoj sjednici Glavne Skupštine SDSS-a održanoj u Vukovaru,dana 02.07.2017. godine.

13.Petar Petrović – Rođen je 1946. godine u Uzdolju, po zanimanju je ekonomski tehničar, sada živi u Uzdolju, Opština Biskupija. Član je SDSS-a od 2000. godine i jedan je od osnivača Opštinske organizacije SDSS-a Biskupija i njen je prvi predsjednik. Na lokalnim izborima 2001. godine u Opštini Biskupija učestvovao je kandidacijskoj listi SDSS-a i značajno doprinio da je ta lista ostvarila ostvarila uvjerljivu pobjedu. Kroz nekoliko saziva Opštinskog vijeća bio je jedan od najaktivnijih vijećnika, a bio je i vijećnik Županijske skupštine Šibensko-kninske županije. Bio je član Vijeća srpske nacionalne manjine Opštine Biskupija. Svojim političkim angažovanjem bio je glas i zastupnik interesa građana pred izvršnim organima Opšine Biskupija i Šibensko-kninske županije i dao je ogroman doprinos afirmisanju SDSS-a da postane najjača srpska politička opcija i apsolutna predvodnica  i zaštitnica interesa srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena mu je na 7. izbornoj sjednici Glavne Skupštine SDSS-a održanoj u Vukovaru,dana 05.09.2021. godine.

14. Mihajlo Zečević – Rođen je 1950. godine u Klisi pored Osijeka, a porijeklom je sa Banije iz sela Timarci. Po zanimanju je radnik, prije rata radio u Kombinatu ‘Borovo’, a nakon toga bavio je poljoprivredom na svom porodičnom imanju. Pored toga pisao je poeziju i objavio tri zbirke pjesama, inspiriusan ženama, patriotizmom, zavičajem i mjestom rođenja. Član je SDSS-a od 2000. godine i dao je značajan doprinos osnivanju i radu Mjesne organizacije SDSS-a Klisa i Gradske organizacije SDSS-a Osijek. Ostao je doslijedan i privržen politici SDSS-a sve ove godine, bez obzira na sva previranja koja su se dešavala na tom području. Član je SKD ‘Prosvjeta’, Pododbora Osijek, a bio je i član Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, gdje se zalagao za ostvarivanje prava srpske zajednice na tom području. Kao član SDSS-a obavljao je dužnost predsjednika Mjesnog odbora Klisa. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena mu je na 7. izbornoj sjednici Glavne Skupštine SDSS-a održanoj u Vukovaru,dana 05.09.2021. godine.

15.Dragić Smoljanić – Rođen je 05.12. 1948. godine u Gornjim Meljanama, Opština Voćin u zemljoradničkoj porodici. Radio je u Puli od 1964. do 2000. godine, kada se kao prvi povratnik vraća u svoje selo, u kome u to vrijeme nije bilo ni struje, ni vodovoda niti pristupnog puta. Vlastitim sredstvima obnavlja kuću i pokreće OPG i svojim primjerom je pokazao da je povratak i opstanak u Zapadnoj Slavoniji ipak moguć. Učestvovao je u formiranju Vijeća srpske nacionalne manjine Opštine Voćin i Opštinske organiazcije SDSS-a Voćin i Županijske organiazcije SDSS-a Virovitičo-podravske županije u kojoj je u tri mandata bio član Izvršnog odbora. Osnivač je i prvi predsjednik SKD ‘Prosvjeta’, Pododbora u Voćinu. Istakao se u osnivanju i radu svih srpskih organizacija na području Opštine Voćin i Virovitičko-podravske županije. Plaketa ‘Miloš Vojnović’ dodjeljena mu je na 7. izbornoj sjednici Glavne Skupštine SDSS-a održanoj u Vukovaru,dana 05.09.2021. godine.