Politički dokumenti

Program rada SDSS-a za 2020. godinu
Program rada za 2020. godinu >

Program rada SDSS-a za 2019. godinu
Program rada za 2019. godinu >

Program rada SDSS-a za 2018. godinu
Program rada za 2018. godinu (latinica) >
Програм рада за 2018. годину (ћирилица) >
Izmjene i dopune programa rada za 2018. godinu (latinica) >

Programske smjernice SDSS-a za period 2017. — 2021.
Programske smjernice za rad SDSS-a 2017. — 2021. (latinica) > 
Програмске смернице за рад СДСС-а 2017. — 2021. (ћирилица) >

Program rada SDSS-a za 2017. godinu
Program rada SDSS-a za 2017. godinu (latinica) >
Програм рада СДСС-а за 2017. годину (ћирилица) >

Programska deklaracija Aktiva žena SDSS-a
Programska deklaracija Aktiva žena SDSS-a (latinica) >
Програмска декларација Актива жена СДСС-а (ћирилица) >

Program SDSS-a za period 2013. — 2017.
Program SDSS-a za 2013. — 2017. (latinica) >
Програм СДСС-а за 2013. — 2017. (ћирилица) >

Program Samostalne demokratske srpske stranke
Program SDSS-a (latinica) >
Програм СДСС-а (ћирилица) >