Ciljevi SDSS-a

Polazeći od osnovnog opredjeljenja JEDNAKA PRAVA SVIMA posebno se zalažemo:

 • jednakost pred zakonom i jednaku pravnu zaštitu za sve građane, bez diskriminacije po bilo kom osnovu
 • povratak izbeglih Srba u ranija mjesta prebivališta i rješavanje njihovih životnih problema radi opstanka i integracije u cjelinu društva kao ravnopravnih građana
 • zaštitu privatnog vlasništva, povrat imovine vlasnicima, obnovu porušenih kuća i naknadu štete uzrokovane terorističkim aktima
 • trajno stambeno zbrinjavanje bivših nosilasca stanarskih prava i ostvarivanje prava otkupa državnih stanova za Srbe, pod uslovima koji su važili za ostale građane
 • ostvarivanje prava na dionice za Srbe u procesu privatizacije državnih preduzeća, pod jednakim uslovima
 • obnovu komunalne infrastrukture i ekonomski razvoj područja u kojima žive Srbi, kroz revitalizaciju postojećih privrednih kapaciteta, nova ulaganja i zapošljavanje, kao preduslov za opstanak povratnika i povratak izbjeglih Srba, posebno mladih ljudi
 • ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina utvrđenih relevantnim unutrašnjim pravnim propisima i međunarodnim sporazumima
 • ostvarivanje proporcionalne zastupljenosti srpske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, u predstavcničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u njihovim izvršnim tijelima, organima državne i lokalne uprave, pravosuđa, policiji i javnim službama
 • afirmaciju i ostvarivanje uloge vijeća srpske nacionalne manjinje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i osnivanje jediinstvenog Vijeća srpske nacionalane manjine na državnom nivou
 • kulturnu i prosvjetnu autonomiju Srba u Republici Hrvatskoj, kroz upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, upotrebu nacionalnih simbola, ispovjedanje pravoslavne vjere, vaspitanje i obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, osnivanje srpskih ustanova u oblasti prosvjete i kulture, osnivanje srpskih informativnih medija i njegovanje tradicije i običaja
 • poštivanje stečenih prava Srba u procesu mirne reintegracije područja Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema u ustavnopravni sistem Republike Hrvatske, uključujući ostvarivanje položaja i uloge Zajedničkog vijeća opština
 • vladavinu prava, nezavisno sudstvo i druge vrijednosti demokratskog društva
 • profesionalizaciju vojske ili civilnu službu vojnog roka
 • regionalizam i decentralizaciju političkog sistema
 • integraciju Republike Hrvatske u evropske institucije i dobrosusjedske odnose između država u Regionu
 • saradnju i podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim eparhijama u Republici Hrvatskoj, te obnovu porušenih crkava i manastira i povrat oduzete crkvene imovine
 • saradnju i podršku Srpskom narodnom vijeću, Srpskom kulturnom društvu “Prosvjeta”, Zajedničkom vijeću opština i drugim nevladinim srpskim organizacijama i institucijama
 • saradnju sa državnim tijelima matične države i drugim orgnaizacijama i institucijama iz matične države i srpske dijaspore