Članovi Glavnog odbora SDSS-a 2021.

1. VOJISLAV STANIMIROVIĆ, Vukovar
2. VESNA VUJIĆ, Vukovar
3. SRĐAN KOLAR, Vukovar
4. DEJAN DRAKULIĆ, Vukovar
5. MARINA LATINOVIĆ, Vukovar
6. ZORAN BAĆANOVIĆ, Borovo
7. SENKA ROMIĆ, Borovo
8. SRĐAN JEREMIĆ, Borovo
9. DRAGANA JECKOV, Negoslavci
10. DUŠAN JECKOV, Negoslavci
11. MILOŠ MIODRAGOVIĆ, Trpinja
12. DRAGAN MILANOVIĆ, Trpinja
13. TIHOMIR KOLAREVIĆ, Markušica
14. MILAN MIJAKOVAC, Markušica
15. BOGDAN MAGLOV, Vinkovci
16. RADOMIR ČVARKOVIĆ, Darda
17. SVETLANA ŽARKOVIĆ, Beli Manastir
18. PREDRAG PETROVIĆ, Kneževi Vinogradi
19. ZORAN MILOŠEVIĆ, Popovac
20. STEVO MLINAREVIĆ, Jagodnjak
21. DRAGAN TODIĆ, Osijek
22. JUGOSLAV VESIĆ, Erdut
23. JOVO VUKOVIĆ, Erdut
24. DRAGAN ZORIĆ, Šodolovci
25. MILORAD MALJKOVIĆ, Viljevo
26. IGOR PAVKOVIĆ, Voćin
27. DEAN BOGOVAC, Suhopolje
28. MILAN RADAKOVIĆ, Đulovac
29. MILAN BOBIĆ, Grubišno Polje
30. NIKOLA IVANOVIĆ – Pakrac
31. DALIBOR GRABUSIN – Požega
32. MILORAD PUPOVAC, Zagreb
33. BORIS MILOŠEVIĆ, Zagreb
34. TATJANA VUKOBRATOVIĆ SPASOJEVIĆ, Zagreb
35. BRANKO JOVIČIĆ, Gvozd
36. NIKOLA ARBUTINA, Dvor
37. DUŠKO ŽARKOVIĆ, Glina
38. NINOSLAV PAUKOVIĆ, Donji Kukuruzari
39. NIKOLA JANJANIN, Petrinja
40. DEJAN MIHAJLOVIĆ, Krnjak
41. NEVEN VUJNOVIĆ, Ogulin
42. ĐURO ŠAULA, Vojnić
43. RADE VLAJNIĆ, Karlovac
44. NIKOLA GRBA, Saborsko
45. VESNA BLANUŠA, Rijeka
46. MILE OPAČIĆ, Rijeka
47. DRAGAN ŽIVANOVIĆ, Pula
48. MILAN UZELAC, Udbina
49. MILAN KNEŽEVIĆ, Donji Lapac
50. BRANKICA ČUDIĆ, Vrhovine
51. MILAN TANKOSIĆ, Gračac
52. ŽARKO MILIĆ, Obrovac
53. VESELKO ĆAKIĆ, Zadar
54. ANJA ŠIMPRAGA, Knin
55. BORISLAV ŠARIĆ, Kistanje
56. OGNJEN VUKMIROVIĆ, Biskupija
57. NIKOLA MILOVIĆ, Skradin
58. ŽELJKO DŽEPINA, Knin
59. MILAN ĐURĐEVIĆ, Biskupija
60. PREDRAG BURZA, Ervenik
61. GORAN RELJIĆ, Kistanje
62. MIRJANA OLUIĆ, Sisak