Anja Šimpraga mag.agronomije

potpredsjednica Glavnog odbora SDSS-a i SDSS-a

Osobni podaci:

Rođena 23.07.1987. godine u Kninu, Srpkinja, pravoslavne vjere, mjesto stanovanja Knin.

Stručna sprema:

Završila Agronomski fakultet u Zagrebu, stekla zvanje magistra agronomije.

Radno iskustvo:

 • viši stručni suradnik za poljoprivredu i zaštitu okoliša u Gradu Kninu
 • koordinatorica projekta “Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava”

Političko iskustvo:

 • zamjenica župana Šibensko-kninske županije 2016 — 2020. godine
 • predsjednica Županijske organizacije SDSS-a od 2016. do danas

Političke dužnosti:

 • zastupnica SDSS-a u Hrvatskom saboru od 2020. godine
 • potpredsjednica Odbora za predstavke i pitužbe
 • članica Odbora za poljoprivredu
 • članica Odbora za obitelj, mlade i sport
 • članica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 • članica Savjeta za nacionalne manjine

Stranačke dužnosti:

 • predsjednica Županijske organizacije SDSS-a Šibensko-kninske županije
 • potpredsjednica Glavnog odbora SDSS-a i SDSS-a
 • potpredsjednica Predsjedništva SDSS-a
 • potpredsjednica Aktiva žena SDSS-a

Ostale dužnosti:

 • zamjenica predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije