ZVO: Kako je Crnogorcu sve odgovaralo dok je bio u SDSS-u, a kada je izbačen pokušava kompromitivati i ljude i institucije

Zajedničko veće opština javnosti se danas obratilo saopštenjem povodom brojnih dezinformacija koje javnosti plasira Dragan Crnogorac. Saopštenje potpisano od predsednika Srđana Jeremića prenosimo u celosti: 

Ovih dana možemo preko radio stanica čuti kako bivši predsednik ZVO-a i izbačeni član SDSS-a Dragan Crnogorac tvrdi kako članovi Upravnog odbora Srpskog doma ispred ZVO-a nisu imenovani na vreme i po proceduri.

Očigledno je Dragan Crnogorac zaboravio koja sve tela ima Zajedničko veće opština i da ono ima svoj Savet koji, prema članku 40. Statuta i članku 33. Poslovnika o radu Zajedničkog veća opština, ima jasno definisane svoje nadležnosti.

Dakle, Savet ZVO-a je na sednici održanoj 30.11.2017. godine doneo odluku da se članovima UO Srpskog doma imenuju dr. Vojislav Stanimirović i Srđan Jeremić, a što je potvrdila skupština ZVO-a na svojoj sednici održanoj 28.12.2017. Dakle, sve je po pravilima i sve je po proceduri.

Zato se treba jasno postaviti pitanje: šta to i zašto radi Dragan Crnogorac pred ove izbore?

Iznoseći polu informacije, dezinformacije i neistine konstantno pokušava kompromitovati vodeće ljude srpske zajednice, a sve sa ciljem prikupljanja jeftinih političkih poena pred nadolazeće manjinske i izbore za Evropski parlament. Treba postaviti pitanje kako je njemu sve do nedavnog izbacivanja iz SDSS-a sve bilo u redu i zašto do sada nije sazivao medijske konferencije ako je smatrao da ima na nešto da ukaže?

Zašto nije sazvao konferenciju za medije da objasni zašto je uzimao duple troškove za putovanje na sednice Sabora dok je bio zastupnik?  Treba još jednom reći da je Dragan Crnogorac za svoja putovanja u Sabor kao saborski zastupnik koristio i novac ZVO-a i novac Sabora za istu svrhu, a sve sa ciljem da novac od Sabora za trošak putovanja stavi u svoj džep. Za ovo postoji pisana izjava sa priznanjem Dragana Crnogorca koju je on potpisao.

Uz mnogo pitanja koja se o njemu i njegovom radu mogu postaviti naglasićemo samo dva: zašto on, nakon što je postao saborski zastupnik, ne napušta mesto predsednika ZVO-a kako bi se na to mesto zaposlila neka nova osoba pa da pomognemo u zapošljavanju nekoga iz naše srpske zajednice?  Ili, izgleda, on smatra da na svim funkcijama treba biti samo on? Drugo što treba reći javnosti jeste da je Draganu Crnogorcu jednom isplaćena i naknada od 5.000 kn kao predsedniku volonteru ZVO-a dok je istovremeno primao veliku platu kao saborski zastupnik. Nastavio bi on uzimanje tih 5.000 kn i nadalje, samo nije bilo dovoljno novca u ZVO-u.

Zato se jasno može postaviti pitanje veruje li više bilo ko Draganu Crnogorcu i da li bilo ko veruje u njegove dobre namere?

Zajedničko veće opština, SDSS i SNV će i nadalje nastaviti borbu za prava srpskog naroda u Hrvatskoj, a lične ambicije pojedinaca neće im stati na tom putu.