Želim da se razbiju predrasude u vezi sa srpskom manjinom u Hrvatskoj

On je naglasio kako već godinama zagovara potrebu za novim mišljenjem u Evropskoj uniji u pogledu proširenja na Zapadni Balkan.

“Kritikujem pojedinačno primanje i predlažem da sve zemlje uđu u Uniju istovremeno. Takođe, želim brz ulazak, a ne dodatne nove kriterijume i komplikacije”, rekao je on.

Jović naglašava kako želi da pomogne da se razbiju predrasude i stereotipi u vezi sa srpskom manjinom u Hrvatskoj.

“Odnos prema manjinama je fundamentalno pitanje karaktera nekog društva. Ne mogu se manjinska prava braniti samo u Ukrajini, a istovremeno ignorisati u svojoj zemlji, kao što su dosad radili hrvatski evroparlamentarci”, ocenio je Jović.

Profesor dodaje kako bi voleo da i u EP dovede u pitanje predrasude i stereotipe koje mnogi imaju u odnosu na Balkan.

“Evropa bi trebalo da strahuje samo u slučaju da sama odbaci i izneveri one građane koji žele ulazak u EU i to što pre. Ako nastavi sa politikom odugovlačenja, na Zapadnom Balkanu ćemo imati povećanu aktivnost drugih aktera, kao što su SAD, Rusija, Turska i Kina – a nijedan od njih nije veći prijatelj i zaštitnik slobode od same EU”, ocenio je Jović.

Prema njegovim rečima, da je EU primila Srbiju u Uniju za vreme Zorana Đinđića ili Vojislava Koštunice ili Borisa Tadića, Srbija bi danas bila liberalnija i demokratskija zemlja.

“Dugo čekanje na EU pretvara celi proces u “čekanje Godoa”, a zemlje koje se nađu u toj situaciji ne mogu se istinski reformisati. Sada smo već u lošoj situaciji, ali je problem u tome što ćemo biti u sve goroj ako EU ne promeni pristup i ne primi sve te zemlje u Uniju ubrzo i zajedno, a ne jednu po jednu”, zaključio je Jović.

Pitanje Kosova vidi kao namerno proizveden problem, koji je stvoren da bi se sprečilo jedinstvo Evrope. Ono je američki trojanski konj u Evropi.

Time je automatski postalo i poluga kojom Rusija takođe može donekle upravljati, s istim ili sličnim ciljem – sprečavanja evropskog jedinstva, naveo je Jović, uz ocenu da je Evropa u slučaju Kosova naivno radila u korist vlastite štete.

On zaključuje da bi ulazak Albanije i Srbije u EU, uz ostavljanje pitanja Kosova za daljnje razgovore, bio koristan okvir za rešenje tog problema. Za to je potreban kompromis, ako već nije moguće postići neko trajno rešenje.

Premda, EU neće moći postići saglasnost oko toga, jer u njoj samoj nema jedinstvenog stava da li je Kosovo država ili deo Srbije, zaključio je Jović u intervjuu za EWB.