Zaustaviti praksu ovršenja porodica ratnih žrtava kada izgube sud!

U određenom broju parnica u kojima žrtve ili porodice žrtava kao tužitelji podnose tužbe za naknadu štete, sudskim odlukama se odbijaju tužbeni zahtjevi i nalaže se plaćanje visokih parničnih troškova u korist Republike Hrvatske iz čega proizlazi poremećena “pravedna ravnoteža” između zahtjeva od općeg interesa zajednice i zahtjeva za zaštitu temeljnih prava pojedinaca. Sada je na Vladi da preuzme proaktivnu odluku i stane s ovrhama jer naplata ide u ime Republike Hrvatske. – rekao je nedvno u Saboru Boris Milošević;