Zastupničko pitanje o registraciji “srpskih škola”

Danas je u Saboru zastupnica Dragana Jeckov postavila pitanje ministru Radovanu Fuchsu o registraciji škola na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu;