Zastupničko pitanje Dragane Jeckov

Saborska zastupnica Dragana Jeckov danas je u Saboru postavila pitanje ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak. Pitanje i odgovor prenosimo u cjelini:

Uvažena ministrice pitanje je za vas sljedeće. Problem registracije škola u kojima se nastava izvodi na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine na istoku Hrvatske ne rešava se dugi niz godina. Uprkos činjenici da su ispunjeni svi zakonom predviđeni uslovi, odnosno u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju, osnovnoj i srednjoj školi, te da su jedinice lokalne samouprave Borovo, Negoslavci i Markušica još početkom 2015. godine zatražili prijenos osnivačkih prava još uvek nemamo nikakvog odgovora iz ministarstva. Proces prenosa osnivačkih prava se odugovlači a odgovornost se prebacuje između županije i ministarstva. Posebno bitnim smatram istaći da su sve druge nacionalne manjine ovaj problem odavno rešile. Pitanje za vas je budući da se i ova Vlada obvezala operativnim planom za nacionalne manjine rešiti ovaj problem zanima me što ćete poduzeti kako bismo ga rešili na obostrano zadovoljstvo.

prof.dr.sc. BLAŽENKA DIVJAK:

Evo hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora zahvaljujem gospođi Jeckov na pitanju, uvažene gospođe i gospodo zastupnici ja mislim da je osnovno načelo koje trebamo ovdje primijeniti da sva djeca u RH imaju jednake prilike i dostupnost obrazovanja, odgoja i obrazovanja bez obzira radi li se o, znači odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu, na hrvatskom jeziku i pismu ili jeziku i pismu nacionalnih manjina. To je uređeno posljednjim Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina na način da se nastava izvodi ili u manjinskim školama ili u hrvatskim školama u kojim se ustrojavaju razredni odjeli za nacionalne manjine. Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju koje su donesene krajem 2014. godine otvorena je mogućnost koje evo i gospođa Jeckov spominje da se nastava izvodi, dakle da se nastava u školama, dakle gdje već imamo škole a nastava je na jeziku i pismu nacionalnih manjina, da dođe do pod određenim uvjetima prijenosa osnivačkih prava na jedinicu lokalne samouprave.

Dakle, ne radi se o preregistraciji, nego se radi o prijenosu osnivačkih prava. Međutim, bez obzira na znači ove pravne stvari, ono što je važno da se zapravo o ovoj temi otvori dijalog. Evo predstavnici i srpske nacionalne manjine bili su u Ministarstvu znanosti i obrazovanja gdje smo započeli i razgovore o toj temi. Izneseni su određeni prijedlozi.

Ja mislim da u tom smislu treba nastaviti uključiti naravno u te razgovore i rješenja, znači predlagati rješenja u kojima će sudjelovati i predstavnici lokalne, regionalne, uprave, samouprave na način da se omoguće jednaka prava kako djeci pripadnicima srpske nacionalne manjine tako i djeci hrvatske narodnosti kako bi se ovaj zakon mogao implementirati ali na način da zapravo gradimo školu za život, da omogućimo školu dijaloga, a ne školu podjela. Znači jedno su zakonska rješenja, ali ja mislim da bez otvaranja dijaloga ovdje bih predložila baš osnivanje jedne radne skupine na način kao što sam ranije obrazložila teško da možemo doći do rješenja koje će s jedne strane zadovoljiti zakon, a s druge strane biti na terenu prihvatljivo i dakle u kojem će velim kao što sam rekla djeca bez obzira na, znači na to da li, dakle bez obzira na dob, spol, nacionalnost ili vjersku pripadnost uživati jednaka prava.

DRAGANA JECKOV:

Zahvaljujem na odgovoru. Nisam zadovoljna. Naime, nikako ne možemo govoriti o odvojenim školama i ne bih da se na takav način i govori. Samo dakle o mogućnosti da se obrazuju učenici onako, je li kao što to zakon predviđa. Mi zapravo želimo samo jednu implementaciju zakona. Ovdje imamo jednu karakterističnu situaciju, zato što se radi o činjenici da imamo roditelje, koji su na početku školovanja djece jasno izjavom dali do znanja po kojem modelu žele da se školuju. Dalje, imamo škole, dakle infrastruktura postoji imamo nastavni kadar, sve je tu osim prijenosa osnivačkih prava. Ono što mi zapravo tražimo to je upravo to.  To je upravo primjena zakona o odgoju i obrazovanju i u skladnu sa čl.96. spomenutog zakona. Osim toga, također veoma važno da vam kažem, da postoji u tim školama, na zahtjev roditelja, se organizira i nastava na hrvatskom jeziku, onako kako je to opet kažem zakon omogućava. Od vas očekujemo samo hitno djelovanje, u tom smislu, da se zakon počne primjenjivati.

Priredila: Milena JURIŠIĆ