Zalaganje za nastavak projekta “Zaželi”

Saborska zastupnica i potpredsjednica SDSS-a Dragana Jeckov postavila je pisano zastupničko pitanje ministru rada i mirovinskog sustava vezano za nastavak Programa zapošljavanja žena “Zaželi”

Program zapošljavanja žena “Zaželi” u skladu je sa europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU. Program  uključuje sva tri temeljna prioriteta Europskog socijalnog fonda,  zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje, te tri stupa koja omogućavaju kvalitetan i uključivi život u zajednici. Na području čitave Republike Hrvatske bilo je planirano zapošljavanje 7 500 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige o gotovo 30 000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju i to u njihovim kućanstvima, izvan institucionalne skrbi.

Činjenica je da se ovaj Program  probudio veliki interes, a što je vidljivo brojem dostavljenih prijedloga Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Veliku potrebu za ovom aktivnošću  prepoznale su jedinice lokalne samouprave i neprofitne organizacije. Budući da je Program i pozivi na isti otvoren do kraja 2020. godine, te da postoji otvoreni interes svih sudionika i korisnika ovog Programa, molim da mi odgovorite kakove su mogućnosti za nastavak financiranja ovog kvalitetnog i hvale vrijednog Programa, nakon isteka predviđenog roka za realizaciju istog, te kako će se nastaviti skrb o starim i nemoćnim osobama nakon ovog Programa.

Odgovor Ministarstva

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava svjesno je socijalne dimenzije programa “Zaželi”, budući da su krajnji korisnici starije osobe ili osobe u nepovoljnom položaju, stoga sudjelovanje u “Zaželi” programu doprinosi njihovom uključivanju i kvalitetnijem životu u zajednici. Do sada je odobrena dodjela bespovratnih sredstava za 294 projekta ukupne vrijednosti više od milijardu kuna. Na tim projektima radit će se 6 tisuća nezaposlenih žena na aktivnostima pružanja podrške i potpore za više od 28 tisuća starijih osoba. Istovremeno se ženama osigurava i dodatno obrazovanje što će omogućiti veću zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.Vezano uz mogućnost nastavka programa “Zaželi”, u ovom trenutku se uzimaju u obzir svi pozitivni učinci koje je program polučio te se razmatraju mogućnosti za daljnje financiranje. Takođe, trenutno smo u fazi planiranja sljedeće financijske perspektive Europskog socijalnog fonda (ESF) za predstojeće financijsko razdoblje 2021. — 2027. te ćemo u obzir uzeti i sve potrebe na terenu, ali i rezultate i preporuke evaluacije do sada završenih projekata ESF i njihovih učinaka. Ministarstvo je svjesno potreba potencijalnih korisnika te važnosti nastavka provođenja ovakvog programa u budućnosti, kao i pozitivnih učinaka na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica.

pripremila: Slađana Božić