Za Skupštinu Istarske županije nema građana drugog reda!

Skupština Istarske županije na današnjoj sjednici održanoj u Pazinu jednoglasno je usvojila Deklaraciju o ravnopravnosti i osudi svih oblika diskriminacije. U pripremi Prijedloga deklaracije učestvovala je vijećnica SDSS-a u županijskoj Skupštini Mirjana Galo. Galo je i predsjednica skupštinskog Odbora za prava etničkih i nacionalnih grupa. Usvojeno deklaraciju prenosimo u cijelosti: 

Polazeći od činjenica da je: Svaki građanin Republike Hrvatske jednak pred zakonom i da ima jednako pravo na zaštitu od svakog oblika diskriminacije i svakog poticanja na diskriminaciju; Istarska županija regija koja trajno promiče duh tolerancije među ljudima bez obzira na njihovo opredjeljenje i u kojoj svaki građanin uživa puno pravo izražavanja, poštovanja, osiguranja i razvoja društvene i osobne slobode i samosvijesti; Istarska županija regija koja od početka svog postojanja aktivno djeluje na unapređivanju i poštivanju ljudskih prava s posebnim naglaskom na prava pripadnika svih nacionalnih manjina i svakog građanina, pojedinca ponaosob; Istarska županija regija koja u potpunosti podržava Deklaraciju o antifašizmu usvojenu u Hrvatskom saboru, 13. travnja 2005. godine; Istarska županija regija koja je općepoznata po predanosti očuvanju antifašističkih vrijednosti te suvremenih demokratskih postignuća i koja stalno naglašava potrebu trajnog promicanja i zaštite antifašističkih vrijednosti te antifašizma u cjelini; Istarska županija regija koja posebno ističe značaj Dana pobjede nad fašizmom kao Dana Europe, imajući u vidu duboku povezanost temelja Europske unije sa antifašizmom i želju za promicanjem demokracije, slobode, tolerancije i solidarnosti te istovremenu potrebu za suzbijanjem svih oblika ekstremizma i totalitarizma; Skupštini Istarske županije, kao najvišem regionalnom predstavničkom tijelu građana Istre, primarna zadaća čuvanje i jačanje ravnopravnosti svih građana i borba protiv svih oblika diskriminacije i ksenofobije; Skupština Istarske županije temeljem čl. 43. i 84. Statuta Istarske županije (SNIŽ 10/09,SNIŽ 4/13 , SNIŽ 16/16 , SNIŽ 1/17 , SNIŽ 2/17 i SNIŽ 2/18) na sjednici održanoj dana 9.7 2018. godine, donosi slijedeću

DEKLARACIJU  O RAVNOPRAVNOSTI I OSUDI SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE

I

Skupština Istarske županije ponosno ističe privrženost antifašističkim vrijednostima, teži očuvanju i daljnjem razvoju dosegnutih građanskih prava i demokratskih standarda, pogotovo višeetničnosti, višekulturalnosti i višejezičnosti, te naglašava potrebu stalne zaštite dostojanstva svakog građanina.

II.

Skupština Istarske županije osuđuje i izričito se protivi svakom obliku ponašanja društvenih grupacija i pojedinaca kojima je cilj diskriminacija manjinskih skupina i negiranje najviših vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske poput, slobode, jednakosti, nacionalne, vjerske, rasne ravnopravnosti svakog čovjeka kao i negiranje drugih odredaba različitih zakona i potvrđenih međunarodnih konvencija koje se odnose na zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Skupštini Istarske županije apsolutno je neprihvatljivo pokretanje bilo kakvih inicijativa kojima je cilj diskriminirati ili dovesti u nepovoljan i podređen položaj određene manjinske skupine. Za Skupštinu Istarske županije nema građana drugog reda.

III.

Skupština Istarske županije smatra da je zakonodavni okvir vezan uz provođenje referenduma nedorečen te ostavlja veliki prostor za zloupotrebu. Skupština Istarske županije smatra da je zloupotreba instituta referenduma u Hrvatskoj postala izvor velike pravne nesigurnosti za određene skupine građana te mehanizam pokušaja dokidanja stečenih ljudskih i građanskih prava. Skupština Istarske županije drži da je nedozvoljeno raspisati referendume koji zadiru u prava manjina, već da se moraju zadržati i dalje razvijati dostignuti demokratski standardi ljudskih prava i stečena prava nacionalnih manjina koje jamči Ustav i zakoni Republike Hrvatske, kao i brojne međunarodne konvencije kojih je naša država potpisnik.

IV.

Skupština Istarske županije naglašava potrebu što brže uspostave zakonodavnog okvira potrebnog za efikasnu borbu protiv svih oblika diskriminacije i ksenofobije u Republici Hrvatskoj. Skupština Istarske županije pozdravlja napore zemalja članica EU koje su zabranile i kriminalizirale upotrebu slogana i simbola diskriminatornih i ksenofobnih režima. Stav je Skupštine Istarske županije da bi se Republika Hrvatska trebala ugledati na njih i težiti tom civilizacijskom dosegu.

V.

Zabrinjavajuće pojave u društvu kojima povremeno svjedočimo i koje za cilj imaju pokušaj revizije povijesti i osporavanje pobjede antifašističkog pokreta nad zločinačkim fašističkim režimom, iznova bude sjećanje na stradanja i ratne traume osuđene od čitavog naprednog svijeta uključujući i Europsku uniju čija je punopravna članica i Republika Hrvatska, a za posljedicu imaju negativan utjecaj na miran suživot svih građana Republike Hrvatske. Diskriminatorni i ksenofobni simboli i poruke bili su i ostali važni alati za širenje poruka rasističkih i ksenofobnih režima, stoga Skupština Istarske županije najoštrije osuđuje svaki pokušaj isticanja svih vrsta i oblika sadržaja kojima je svrha propagiranje fašističkih, nacističkih i ustaških ideologija i režima.

VI.

Građanke i građani Istre oduvijek su se znali oduprijeti svim prijetnjama i nikada nisu prešutno dopuštali bilo kakav oblik diskriminacije svojih sugrađanki i sugrađana, a Istarska županija, kao jedna od najrazvijenijih i najperspektivnijih regija, predvodi borbu za zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Stoga, pozivamo sve naše građanke i građane na pružanje otpora svakom obliku diskriminacije te fašističkoj, nacističkoj i ustaškoj ideologiji i pridruživanje krugu zapadnoeuropskih zemalja koje su i svojim zakonodavstvom osudile isticanje i propagiranje sadržaja i simbola nedemokratskih režima. Naše jasno opredjeljenje jest zajednički nastavak gradnje otvorenog suživota, naprednog, modernog i tolerantnog društva, a ne širenje razdora, netolerancije i netrpeljivosti.

foto: porestina.info