Vukovarski SDSS pozdravlja Odluku Ustavnog suda

Gradska organizacija SDSS-a Vukovar pozdravlja Odluku Ustavnog suda sa kojom je javnost danas upoznao predsjednik Miroslav Šeparović, a odnosni se na ostvarenje prava srpske nacionalne manjine u Gradu Vukovaru.

Odluka je potpuno na tragu onoga za šta se vijećnici SDSS-a zalažu već godinama i na šta ukazuju kao neophodnost i potrebu.

Sa posebnim optimizmom posmatramo činjenicu da je Ustavni sud odredio imperativan rok do kojeg gradske strukture treba da postupe po vlastitom Statutu. A to je oktobar mjesec tekuće godine.

VEĆNICI SDSS-a: Pribičević, Vujić i Kolar

Sve institucije RH, prije svega Grad Vukovar, u vijećnicima SDSS-a kao i u drugim manjinskim tijelima imaće maksimalnu podršku kako bi u gradu konačno i praktično zaživjela primjena seta manjinskih zakona, čime bi se podigao kvalitet života ne samo manjinskih zajednica, u ovom slučaju srpske manjine, već i svih građana Vukovara.