VUKOVAR: Većnici SDSS-a protiv obustave novca Veću srpske nacionalne manjine

Prekjuče je elektronskim putem održana sednica Gradskog veća Vukovara. U materijalima odaslanim većnicima pre sednice, planirana je i tačka o obustavi novčanih sredstava iz gradskog budžeta Veću srpske nacionalne manjine Vukovara. Predsednica Kluba SDSS-a Vesna Vujić u pismu predsedniku Gradskog veća Tomislavu Šoti obrazložila je razloge zbog kojih su troje većnika naše stranke protiv takve odluke. Pismo prenosimo u celini: 

Klub SDSS u Gradskom vijeću Grada Vukovara protivi se članu 3. Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara u cilju prilagodbe u vrijeme epidemije koronavirusa (dalje: Odluka), kao i obrazloženju vezanom uz citirani članak Odluke iz nekoliko razloga. Naime, Glavom III. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02 do 93/11, dalje: Ustavni zakon) ustanovljen je i uređen institut vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.  Članom 3. Odluke nesporno se derogira Ustavni zakon koji je organski zakon donesen dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika Hrvatskog sabora i po svojoj je pravnoj snazi iznad „običnih zakona“.

U obrazloženju čl. 3. Odluke navedeno je kako se obustavlja isplata sredstava udrugama i vijećima nacionalnih manjina jer je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske  o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja i održavanja kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19.03.2020. g.) zabranjeno okupljanje u sklopu udruga čime se onemogućuje njihov rad i prestaje potreba za financiranjem istih. Ovakvim obrazloženjem vijeća nacionalnih manjina svedena su na razinu udruge, što je protuzakonito i naprosto nemoguće jer je rad udruga reguliran Zakonom o udrugama (Narodne novine, br. 74/14 do 98/19) i udrugu kao takvu mogu oformiti tri poslovno sposobne osobe te se upisati u Registar udruga.

Za razliku od navedenog, vijeća nacionalnih manjina čine vijećnici legitimno izabrani na izborima za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina koji su provedeni sukladno Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 25/19).

Vijeća nacionalnih manjina su nužna za funkcioniranje nacionalnih manjina, a u vrijeme epidemije koronavirusa vijeća srpske nacionalne manjine volonterski su se uključila i pomažu starijim i nemoćnim osobama u kupovini životnih potrepština i lijekova. Protupravnom obustavom isplate sredstava onemogućilo bi se djelovanje vijeća nacionalnih manjina, čime bi se posljedično utjecalo i na starije i nemoćne osobe.

Također, Odlukom su prekršeni čl. 31. st. 1. t. 3. i čl. 32. st. 1. Ustavnog zakona kojima je propisano kako vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine, te da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina osnovanih za njeno područje zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina, što u predmetnoj situaciji nije učinjeno.

Iz gore navedenih razloga bićemo protiv ovakve Odluke tj. protiv 1. tačke dnevnog reda iako podržavamo nastojanje da se u ovim vanrednim okolnostima pronađe način da se pomogne posebno pogođenim grupama građana Grada Vukovara.

Takođe tačku 2. dnevnog reda ne podržavamo jer smatramo da ove vanredne okolnosti ne dozvoljavaju da se vijećnici adekvatno izjasne o radu gradonačelnika u navedenom periodu.