Vukovar: Na godinu pristupne ceste prema pravoslavnim hramovima?!

Na današnjoj sednici gradskog veća Grada Vukovara Klub većnika SDSS-a  je upozorio na nedavna dešavanja, ali kako gradonačelnik Ivan Penava nije bio prisutan, prolongirano je pitanje namenjeno gradonačelniku za sledeću sednicu, a odnosi se na nedavni miting i odnos prema žrtvama pre ratnih dešavanja u Vukovaru.

U okviru tačke dnevnog reda “Program održavanje infrastrukture” zatraženo je od grada finansiranje izgradnje pristupnih cesta prema Hramu Svete Petka na Dobroj vodi u Vukovaru i Hramu Sv. Stefana Dečanskog u Borovu naselju. Prema dogovoru grad bi ovaj zahtjev trebao da realizuje tokom naredne godine.

Takođe, većnici su postavili pitanje vezano za ekonomski oporavak i nova zaposlenja u gradu Vukovaru. Konkretno pitanje se odnosilo na novu zgradu PPD-a i koliko će biti novih radnih mesta?