Vujić i Kolar u posetu dečjem vrtiću “Vukovar 2”

U radnoj poseti ovoj dečijoj ustanovi, u kojoj se vaspitni program odvija na srpskom jeziku i pismu, bili su kandidat za zamenika gradonačelnika Vukovara, dr.sc.Vesna Vujić i kandidat za većnika u Gradskom veću Srđan Kolar.
U razgovoru sa direktoricom ustanove upoznali su se sa problemima finansijske prirode, nedostatka prostora i opreme, kao i manjkavostima upisne politike dece polaznika vrtića.


Dečiji vrtić je u nadležnosti grada Vukovara, što još više daje na značaju ove posete. U upravi i kod uposlenih, očekuju veći angažman budućeg zamenika gradonačelnika u rešavanju tih problema, posebno, ako se zna koliki je mali interes za iste pokazivao sadašnji zamenik gradonačelnika.

Srđan Kolar je u Upravnom veću vrtića, te se i do sada u svojstvu gradskog većnika u proteklom mandatu zalagao  za interese ove institucije.