Vlada treba otpisati troškove za izgubljene sporove u tužbama za ratni zločin

Danas je u Saboru zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga postavila pitanje Ministru uprave i pravosuđa Ivanu Malenici o enormnim sudskim troškovima koje trpe civilni ratni stradalnici izgubivši sudske sporove sa državom u tužbama za ratne zločine počinjene nad članovima njihovih familija.

Šimpraga se založila da Vlada donese Uredbu o otpisu takvih troškova;

Ministar je ostavio otvorenom eventualnu mogućnost revidiranja postojeće Uredbe;

“Svih ovih godina izostala je politička volja da se riješi ovo pitanje. Nadam se da smo na tragu rješavanja kako bi civilne žrtve rata dobile satisfakciju”