Vlada prihvatila amandman SDSS-a na Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave

Na današnjoj saborskoj sjednici, Vlada je prihvatila amandman Kluba zastupnika SDSS-a koji se odnosi na financiranje jedinica lokalne samouprave. Kako je rečeno prije dva dana, zastupnici SDSS-a žele da se ozbiljno razmotre eventualne negativne posljedice izmjena Zakona za lokalnu samoupravu te da se donesu mjere radi ublažavanja tih posljedica. Iz stranačkog Kluba su objasnili da se povećava udio poreza na dohodak općinama sa 60 na 74 posto, županijama sa 17 na 20 posto, dok za decentralizirane funkcije ostaje 6 posto.

“Tako vidimo da iz ovog razdjela poreza na dohodak nema prostora udjelu za fiskalno izravnanje koje je iznosilo 17 posto. Sada će se ono isplaćivati, kako je predloženo, iz sredstava državnog proračuna. U konačnici, odstupanja sume novca u proračunima općina neće biti, ali se dugoročno ovim prijedlogom smanjuje izvorni prihod općina, smanjuje se mogućnost zaduženja i financiranja projekata te je upitna održivost općina te ravnomjeran regionalni razvoj demografski i ekonomski opustošenih krajeva”, objasnili su.

Klub stranke je uložio amandman na članak 2. dodanom članku 8.a stavcima 2. i 3., tražeći da se izbriše: “koja se isplaćuju iz razdjela 025 – Ministarstvo financija”.

Amandmanom se predlaže brisanje dijela teksta radi suvišnog ponavljanja s obzirom na sadržaj stavka 1. Izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim je propisano da se sredstva fiskalnog izravnanja osiguravaju u državnom proračunu iz Ministarstva financija.

U prijedlogu Zakona nadalje se propisuje da su navedena sredstva nenamjenska, s time da se smatraju tekućim pomoćima iz državnog proračuna sukladno propisima kojima su uređena mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Fiskalno izravnanje je dosad knjiženo kao izvorni prihod, a promjena je i u izračunu i isplati tih sredstava koja će biti izmijenjena u odnosu na period do donošenja zakona.

“Nužno je da Vlada nakon godinu dana primjene zakonskih izmjena utvrdi eventualne negativne posljedice primjene zakona za skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (I. skupina) i skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (II. skupina)”, poručili su iz Kluba SDSS-a.

izvor:portalnovosti.com/foto: Donji Lapac (arhiva SDSS-a)