Važno za birače u RH i inostranstvu!!!

Birači mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Rok za podnošenje zahtjeva za provjeru podataka u registru birača te prethodnu i aktivnu registraciju je SUBOTA, 6.4.2024.  Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ ili kontaktirati nadležne upravne organe https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Izbori/Parlamentarni%20izbori%202024//Popis%20nadle%C5%BEnih%20upravnih%20tijela.pdf

Da bi Srbi iz Hrvatske koji žive u Srbiji (BiH ili trećoj zemlji) mogli glasati na izborima za Hrvatski sabor moraju imati hrvatsko državljanstvo.

Ako imaju hrvatsku ličnu kartu (osobnu iskaznicu) s adresom u Hrvatskoj, Mogu glasati u Hrvatskoj na svom biračkom mjestu koje im pripada prema adresi na ličnoj karti. Mogu glasati I u Srbiji i to u konzulatu, ako će na dan izbora biti u Srbiji, ali trebaju podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju konzulatu –najkasnije 6.4.2024. Zahtjev se može predati lično, poslati poštom, faxom  ili e-mailom, a uz zahtjev je potrebno dostaviti kopiju identifikacijske isprave.

Ako imaju hrvatsku ličnu kartu(osobnu iskaznicu) s adresom u Srbiji, onda glasaju u Srbiji u konzulatu koji je nadležan prema njihovoj adresi u Srbiji. Oni su automatski upisani u popis birača u nadležnom konzulatu.

Ako nemaju hrvatsku ličnu kartu(osobnu iskaznicu) moraju podnijeti zahtjev za AKTIVNU REGISTRACIJU kako bi se upisali u popis birača za taj konzulat koji je nadležan za područje gdje žive.

Birači koji glasaju u konzulatu (2. i 3.) kada dođu na biračko mjesto, birački ih odbor pita da li žele glasati na bijelom listiću (XI izborna jedinica, dijaspora) ili rozom (XII manjinska izborna jedinica).

Zahtjevi za aktivnu registraciju se mogu predati lično, poslati poštom, faxom  ili e-mailom, a uz zahtjev je potrebno dostaviti kopiju identifikacijske isprave. a) najkasnije 6.4.2024.

Da bi Srbi iz Hrvatske koji žive u Srbiji (BiH ili trećoj zemlji) mogli glasati na izborima za Hrvatski sabor moraju imati hrvatsko državljanstvo.

Ako imaju hrvatsku ličnu kartu (osobnu iskaznicu) s adresom u Hrvatskoj, mogu glasati u Hrvatskoj na svom biračkom mjestu koje im pripada prema adresi na ličnoj karti. Mogu glasati i u Srbiji i to u konzulatu, ako će na dan izbora biti u Srbiji, ali trebaju podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju konzulatu –najkasnije 6.4.2024. Zahtjev se može predati lično, poslati poštom, faxom  ili e-mailom, a uz zahtjev je potrebno dostaviti kopiju identifikacijske isprave.

Ako imaju hrvatsku ličnu kartu(osobnu iskaznicu) s adresom u Srbiji, onda glasaju u Srbiji u konzulatu koji je nadležan prema njihovoj adresi u Srbiji. Oni su automatski upisani u popis birača u nadležnom konzulatu.

Ako nemaju hrvatsku ličnu kartu(osobnu iskaznicu) moraju podnijeti zahtjev za AKTIVNU REGISTRACIJU kako bi se upisali u popis birača za taj konzulat koji je nadležan za područje gdje žive.

Birači koji glasaju u konzulatu (2. i 3.) kada dođu na biračko mjesto, birački ih odbor pita da li žele glasati na bijelom listiću (XI izborna jedinica, dijaspora) ili rozom (XII manjinska izborna jedinica).

Zahtjevi za aktivnu registraciju se mogu predati lično, poslati poštom, faxom  ili e-mailom, a uz zahtjev je potrebno dostaviti kopiju identifikacijske isprave. a) najkasnije 6.4.2024. Veleposlanstvu Republike Hrvatske, Konzularni odjel u Beogradu, Kneza Miloša 82/l kat, u uredovno vrijeme sa strankama (ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak od 9:00 do 13:00 sati), tel: +381 11 3679 140, fax: +381 11 3613 566, E-mail: beograd@mvep.hr Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Republici Srbiji, Subotica, Maksima Gorkog 6 u uredovno vrijeme sa strankama (ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak od 9:00 do 13:00 sati, petak od 09:00 do 11sati), tel: 381 24 656 907, fax: 381 24 556 158, E-mail: subotica@mvep.hr

Birači koji imaju hrvatske lične karte (osobne iskaznice) biti će upisani u popis birača za izbore ako je lična karta važeća. Treba paziti na rok važenja. Ako nije važeća, onda neće biti upisani u popis birača.

Birači koji na dan izbora nisu upisani u izvadak iz popisa birača na svom biračkom mjestu (primjerice jer nemaju važeću ličnu kartu ili se nisu aktivno registrirali ) mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasanje i onda glasati.

Potvrde izdaju nadležni uredi u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača, tj. Matični uredi ili u inozemstvu – konzulati.

Formulari svih vrsta zahtjeva su dostupni na internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske i stranicama nadležnih konzulata.

Na dan izbora, na biračkom mjestu bilo u konzulatu u Srbiji ili na biračkom mjestu u Hrvatskoj, birački ih odbor pita da li žele glasati na bijelom listiću ili rozom (XII manjinska izborna jedinica).

Naš glasački listić za Srbe je rozi (pink)!

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROVJERU PODATAKA U REGISTRU BIRAČA TE PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU – SUBOTA, 6. 4. 2024.