Ustavnu sud: Vlast u Vukovaru mora povećati prava srpske manjine!

Ustavni sud donio je odluke vezano uz srpsku manjinu u gradu Vukovaru, a vezane uz službenu upotrebu srpskog jezika i pisma. Riječ je o statutarnim odlukama grada Vukovara o kojima je na konferenciji za medije govorio predsjednik suda Miroslav Šeparović.

Ustavni sud donio je odluku kojom je ukinuo članak u dijelu koji se odnosi na prava vijećnika te se na njihov usmeni zahtjev mora osigurati na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu dostava svih materijala za sjednicu gradskog vijeća. Na njihov usmeni zahtjev mora im se osigurati dostava prijepisa na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu propisa, akta ili isprave, odnosno tiskanje dvojezičnog obrasca.

Nije prihvaćen zahtjev kojom je propisano da se kolektivna prava srpske manjine na području grada Vukovara osiguraju kad se steknu uvjeti sukladno statutu grada Vukovara, rekao je Šeparović.

Nećemo tolerirati da se od tri godine od donošenja ne napravi ništa. U listopadu ove godine moraju postupiti po vlastitom statutu i donijeti odluku o tome, kaže Šeparović

Ustavni sud primjećuje i iskazuje zabrinutost zbog toga što gradsko vijeće nije pristupilo o donošenju odluke osiguranih individualnih prava pripadnika srpske nacionalne manjine novim pravima – pojasnio je Šeparović. Od 13 sudaca Ustavnog suda, 10 sudaca je glasalo za, tri suca su glasala protiv.

izvor: vecernji.hr