Usaglašeni infrastrukturni projekti u srpskim naseljima bogdanovačke opštine

to” role=”none”>
Takođe je usagkašeno da će se, nakon izgradnje pristupne ceste, javne rasvete i parking prostora vezano za groblje u Petrovcima, ići u izgradnju kapele za potrebe pravoslavnih Srba sa tog područja, a nastaviće se ulaganje u sanaciju pravoslavne crkve u Petrovcima.
Dogovoreno je da će većnik SDSS-a u opštinskom veću opštine Bogdanovci i predsednik VSNM te opštine Boris Grbić organizovati u skorije vreme sastanak, odnosno tribinu na koju će pozvati sve stanovnike opštine Bogdanovci srpske nacionalnosti gde će im se obratiti načelnik opštine te prezentovati šta se planira uraditi, a da je od značaja za tamošnju srpsku zajednicu. Načelnik opštine izrazio je želju za saradnju sa Vukovarsko – sremskom županijom po određenim pitanjima, ali i sa predstavnicima srpskih institucija u realizaciji određenih projekata.
tekst i foto: Dušan LATAS