U Zagrebu o neisplaćenim penzijama u ratu

Radna grupa za provođenje Operativnog programa za srpsku nacionalnu manjinu raspravljala je danas u Zagrebu o neisplaćenim penzijama iz perioda 1991./97., za penzionere koji su živjeli na područjima izvan ustavno-pravnog sistema RH. Dotaknuto je i pitanje konvalidacije radnog staža ostvarenog na području RH koje je u periodu 1991-1997 bilo pod upravom i zaštitom UN-a.

Predstavnicima HZMO-a predana je dokumentacija sa podacima o ostvarivanju prava, prestanka isplate i ponovne uspostave penzije sa svrhom da se ti podaci usporede sa službenim podacima HZMO-a, a u cilju formiranja jedinstvene baze penzionera kojima, prema prijedlogu predstavnika oštećenim penzionera, SDSS-a i SNV-a, treba i mora biti isplaćena barem pravična naknada.

U pogledu konvalidacije radnog staža, predloženo je ublažavanje strogih kriterija konvalidacije, što se prvenstveno ogleda u ujednačavanju dokaznih sredstava, na način da izjave svjedoka budu priznate kao dokaz jednakovrijedni materijalnim dokazima.

Zaključeno je da se sredinom juna 2018. Radna grupa ponovno sastane, kada bi na vidjelo trebali izaći prvi rezultati usklađivanja baze podataka Udruženja oštećenih penzionera i HZMO-a, uz konstataciju da članstvo u navedenom udruženju nije uvjet za moguću pravičnu naknadu, već tek način sagledavanja obima i složenosti ove tematike.

Interes srpskih umirovljenika na sastanku je branila saborska zastupnica Dragana Jeckov, predsjednik Udruženja financijskih oštećenih penzionera Ilija Vojnovic, njegov kolega Nikola Kalat i odvjetnica Branka Sojic Micunovic, dok je s Državna tajnica Katarina Ivankovic-Knežević govorila u ime ministarstva.

Pored navedenog, prisutni su upoznati sa trenutno otvorenim projektima za pripadnike srpske i ostalih nacionalnih manjina, koji su financirani iz EU fondova. S tog osnova smo pozvali nevladine udruge iz redova nacionalnih manjina na podnošenje prijava za nove projekte.

tekst i foto: Saša KOSANOVIĆ