U vojnićkoj općini nova zgrada hitne i novi most

U općini Vojnić  početkom  godine  počela je realizacija  dva velika projekta. Jedan od njih je  Most na rijeci Glini, a drugi je  izgradnja zgrade ispostave  Hitne medicinske pomoći u mjestu Vojnić. Investitor izgradnje mosta na rijeci Glini  je  Županijska uprava za ceste Karlovac koja je osigurala sredstva te  provela  postupak javne nabave i odabir izvođača. Dosadašnji   drveni  most  je dotrajao i odavno je  postao nesiguran i  opasan za saobraćaj. Most  povezuje općinu Vojnić  i općinu Cetingrad, a nalazi se  između  naselja  Dejanović  Križ (općina Vojnić)  i  naselja Ruševica (općina Cetingrad)   na LC 34146.  Sadašnji dotrajali drveni most se uklanja, a gradi se novi cestovni armirani betonski most.  Sredstva za izgradnju mosta u ukupnoj vreijdnosti 2.571.250 kuna osigurala je Županijska uprava za ceste Karlovac. Radovi na izgradnji mosta  su započeli  18.01.2021 godine.  Most će se graditi u etapama. Ukupna dužina novog mosta biti će 24 metra.  Predviđeni rok za završetak radova je 9 mjeseci.  Stanovništvo naselja Dejanović Križ i Ruševica, pretežno srpsko, je iskazalo posebno zadovoljstvo  što se napokon gradi novi most,  jer im omogućava, pored odlaska u gore navedene općine i  lakši  prilaz njihovim  poljoprivrednim  zemljištima  koje ga  obrađuju  sa obje obale rijeke Gline.

U samom mjestu Vojnić, također su započeti radovi na izgradnji zgrade ispostave Hitne medicinske pomoći. Cilj uspostave djelatnosti hitne medicine u Vojniću je podići i unaprijediti efikasnost, kvalitetu i dostupnost izvanbolničke hitne medicinske skrbi na području Karlovačke županije. Takođe, potrebno je povećati kvalitetu usluga hitne medicine na području Karlovačke županije kroz izgradnju infrastrukture i opremanje ispostave hitne medicine.

Treba imati na umu da je ovaj projekt od iznimne važnosti zbog toga  što će se hitna  služba nalaziti  na putu od graničnog prijelaza Maljevac (BIH) i tranzita prema drugim državama EU i što će pokrivati, ne samo općinu Vojnić, nego i šire geografsko područje koje se proteže na  cestu D1 koja je iznimno prometna u ljetnim mjesecima prema Plitvicama i moru. Zgrada ispostave imati će nešto više od 260 kvadratnih metara, u prizemlju oko 140 m2 i na katu oko 120 m2. U prizemlju će biti prijemna odjeljenja za hitnu službu , a na katu se predviđaju  dvije stambene jedinice za doktore. Ukupna vrijednost radova iznosi 3,5 milijuna kuna, gdje je  Karlovačka županija iz decentraliziranih sredstava osigurava u 2021 i 2020 godini  2,1 milijuna kn. U 2020. godini županija je  već  osigurala 300 hiljada kuna vlastitih sredstava, dok je  Općina  Vojnić izdvojila za  zemljište, dokumentaciju i radove 700 000.

Zamjenik župana Mirko Martinović sa suradnicima je obišao  radove na izgradnji novog mosta  i buduće  zgrade ispostave hitne medicinske pomoći.