U Hrvatskoj sve manja proizvodnja mleka

Zastupnica Dragana Jeckov u parlamentu je ukazala na veliki problem u Republici Hrvatskoj, a to je sve manja proizvodnja mleka.
– Moj poznanik koji za sebe voli reći da je seljak i stočar povukao me u stranu i počeo vrlo uvjerljivo sipati činjenice. Znaš li da proizvodnja mlijeka iz godine u godinu pada i u prošloj godini pala je za još 6% a u 2023. za isto toliko, a zašto? Zato što odustaju mali poljoprivrednici ovakvi poput mene. Znaš li da iz godine u godinu pada količina isporučenog mlijeka kao i broj isporučitelja? Znaš li da nam je samodostatnost mlijeka pala sa 49 na 46%? Znaš l li da je otkupna cijena prošle godine rasla pet do šest puta, ali, ni to nama seljacima-stočarima nije pomoglo – rekla je Jeckov.