U Hrvatskoj su najugroženiji mladi, stari i radnici

Predsjednik stranke dr. Milorad Pupovac danas je u ime Kluba u Saboru govorio na slobodnu temu;

Danas ćemo govoriti o onim građanima u RH koji su obespravljeni, koji trpe nejednakost i koji su na granici ili ispod granice siromaštva. Tu se posebno misli na 3 grupacije ili na 3 socijalne skupine u našem društvu. Prvo su mladi, drugo su stari, treće su radnici uključivo žene. Ovih nekoliko podataka koje ću iznijeti u svakoj od ove 3 skupine ilustriraju ono što mi je namjera da pokažem, a što pokazatelji u društvu jasno pokazuju, ali ne i politička svijest i ne politička akcija, bilo od nas političkih stranaka, bilo od strane vladinih institucija, odnosno države.

Što se tiče mladih, svaki 3 mladi u RH je bez posla. Dakle, 30,7% mlađih od 29 godina u RH je bez posla. Čak 60% mladih u RH, mlađih od 31,8 godina živi sa roditeljima. To je znatno iznad EU prosjeka, a još znatnije, gotovo duplo iznad prosjeka skandinavskih zemalja.

Razlozi zašto je to tako, zašto mladi stanuju sa roditeljima, do tako kasne dobi, ne ulaze u vlastite bračne veze, ne zasnivaju obitelj, ne rađaju djecu je naravno visok postotak nezaposlenosti, kao što sam već rekao, loše plaćeni poslovi koje rade i posebno nestalni i tek povremeni poslovi koje uspijevaju dobiti. I ono što je posebno pogubno za društvo i za mlade, jeste da najmlađe generacije ne uspijevaju biti uključenu u sferu rada i na taj način participirati u stjecanju kulture rada koje je za naše društvo od iznimne važnosti, iznimne bitnosti jer ono što bilježimo u proteklih 30 godina jeste rapidan, drastičan pad kulture rada i radnih vrijednosti u našem društvu.

To je izravna posljedica između ostalog, ove činjenice da mladi ljudi prekasno ulaze u sferu rada i da dugo čekaju, a zbog toga što to traje tako dugo, mnogi su odlučili da odu u zemlje koje im to mogu omogućiti.

Što se starih tiče, prosječna mirovina, a prosječna mirovina nije pravi indikator stanja mirovina, je 2 688 kuna. Međutim, 216, gotovo 217 tisuća umirovljenika prima mirovinu od 1700 kuna. Mirovina od 1700 kuna za jednog umirovljenika za samca ili samicu je gotovo na granici siromaštva. Granica siromaštva po našim pokazateljima je 25 tisuća kn godišnjih prihoda.

I još jedan pokazatelj. U posljednje tri godine nije sagrađen niti jedan društveni, dom za umirovljenike i za nemoćne osobe. Prosječno dužina čekanja na dobivanje doma je 10 do 12 godina. Što se radnika tiče, uključujući radnice, gotovo 20% zaposlenih u našoj zemlji ili 278 tisuća zaposlenih radnika ću bolje reći a među njima su mladi i žene najistaknutiji radi povremene, privremene poslove, sezonski rad ili rad na određeno vrijeme.

I mi se onda čudimo zašto odlaze u Njemačku, Austriju i Irsku. Tamo je postotak onih koji rade na određeno vrijeme gotovo duplo manji nego li kod nas u našoj zemlji.

pripremila: Milena JURIŠIĆ