U Gabošu proslavljen međunarodni Dan žena sa sela

Sinoć je Aktiv žena SDSS-a Vukovarsko-sremske županije svečano obeležio međunarodni Dan žena sa sela u Gabošu. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji učestvovale su žene iz Aktiva SDSS-a opštine Borovo, Trpinja, Negoslavci, Banovci, Vukovar a kao izvrsni domaćini pokazale su se žene iz Aktiva žena opštine Markušice sa učesnicama iz Gaboša, Markušice i Karadžićeva.

Manifestacija je imala svečani karakter prožet kulturno-zabavnim programom te izložbenim delom u kojem su žene imale priliku predstaviti raznovrsnost poslova koje na selu obavljaju ali i raskoš i šarenilo seoskih trpeza.

Učesnice je pozdravila saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov te se obratila svim ženama izražavajući podršku ovoj manifestaciji ističući značaj ovakvog okupljanja u našim ruralnim sredinama kada se žene sa sela predstave i kao pesnikinje, slikarke, poljoprivrednice, političarke i domaćice.

Manifestaciji su prisustvovali lokalni sveštenici Nenad Kesonja i Dragoslav Šalajić , zamenik župana Srđan Jeremić, predsednik ŽO SDSS-a VSŽ Dušan Jeckov, sekretar VSNM VSŽ Dušan Latas.