Tužna je činjenica da je Hrvatska treća u EU po broju ubistava žena

Dragana Jeckov je sa saborske govornice u slobodnom govoru istakla veliki problem u državi – nasilje nad ženama.
– Tužna je činjenica da smo treći u Europskoj uniji, prema broju ubistava počinjenih na štetu žena. I upravo kada se neki oblik nasilja nad ženama dogodi i o tome izvijesti javnost, tada konsenzusom zaključimo kako trebamo nešto poduzeti, vjerovatno ne znajući ni sami što konkretno, a na kraju čini se ne poduzmemo gotovo ništa – naglasila je Jeckov ono s čim se Republika Hrvatska godinama bori.