Trideset miliona kuna za područja naseljena manjinama

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. jula 2018. donijela je Odluku o provođenju Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta financiraće u 2018. godini projekte lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri grupe prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Sredstva za provođenje programa iz ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Iznos od 15.000.000,00 kuna u razdjelu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na aktivnosti K549110 – Razvoj potpomognutih područja, iznos od 7.500.000,00 kuna u razdjelu Ministarstva poljoprivrede na aktivnosti A820058 ZPP – Mjere ruralnoga razvoja i iznos od 7.500.000,00 kuna u razdjelu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na aktivnosti A 648087 – Poticanje konkurentnosti, poduzetništva i obrta.

Sredstva će biti raspoređena na osnovu javnog poziva koji će uskoro biti raspisan jedinicama lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti.  40% sredstava jedinicama koje su prema vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u prvu skupinu, 30% sredstava jedinicama koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u drugu skupinu, 20% sredstava jedinicama koje su prema vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u treću skupinu i 10% sredstava jedinicama koje su prema vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u četvrtu skupinu.