Testiranje na COVID treba da bude besplatno

Za Klub zastupnika SDSS-a ovo je veoma važno pitanje jer se ne tiče samo Republike Hrvatske, već i čitavog svijeta. Čovječanstvo je reagovalo vrlo brzo i pronašlo vakcine koje nažalost još u potpunosti ne daju odgovor na virus sklon mutacijama, Sa ovim sa čim se mi danas suočavamo, suočavaju se ljudi već vijekovima, Najmanje 700 godina čovječanstvo poznaje termin karantena. Rekao je, uz ostalo, učestvujući u saborskoj raspravi o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od COVIDA, predsjednik stranke dr. Milorad Pupovac;

Preko 60, 70…, mrtvih dnevno, nikome ne daje pravo na takvu slobodu!!!

Klub zastupnika SDSS-a podržaće izmjene i dopune Zakona ukoliko se u njih uvrsti besplatno testiranje na prisutnost korona virusa.