Tatjana Savić nova članica Izvršnog odbora SDSS-a

Nakon što je Glavni odbor SDSS-a na nedavnoj sjednici izabrao Tatjanu Savić za novu članicu Izvršnog odbora iz Istarske županije, predsjednik Odbora Boro Rkman u petak je u Pazinu razgovarao sa novom kolegicom koja je na toj poziciji zamIjenila Gordanu Kosanić.

TATJANA SAVIĆ

“Osim što sam novoizabranu članicu pobliže upoznao sa obavezama i zadacima koje ima svaki član centralnog operativnog stranačkog tijela, raduje me spoznaja da je kolegica Savić uz višegodišnji društveni aktivizam, veoma aktivna u medijskom spektru i shvaćanju značaja uspješne komunikacije sa sredstvima informisanja. To je segment koji smo na Glavnom odboru nezadovoljavajućim ocijenili u Istarskoj i Zadarskoj županiji, tako da vjerujem da ćemo sa novom članicom Izvršnog odbora, popraviti medijsku i drugu sliku SDSS-a i srpskih institucija u Istri”, rekao je Rkman.

Tatjana Savić profesorica je Hrvatskog jezika i književnosti, te istorije. Do ulaska u SDSS ima višegodišnje iskustvo u nevladinom sektoru sa posebnim akcentom na zaštitu ljudskih prava i sloboda!