Vijećnici SDSS-a

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština:
Rado Bosić
Snježana Jovanović
Vinko Lazić

GRAD VUKOVAR
Gradsko vijeće:
dr. sc. Vesna Vujić
Srđan Kolar

OPĆINA BOROVO
Općinsko vijeće:
Srđan Jeremić — predsjednik Općinskog vijeća
Milan Poznanović — potpredsjednik Općinskog vijeća
Danko Nikolić
Branko Perišić
Lazar Bosić
Dragana Bošnjak
Rajko Lukić
Milica Popadić
Milan Rakić
Senka Romić
Dušan Latas
Nikola Ostojić
Desa Jankov

OPĆINA TRPINJA
Općinsko vijeće:
Svetislav Mikerević
Srđan Sekulić
Vladimir Živković
Predrag Tovilović
Srđan Maksić
Ruža Tanacković

OPĆINA MARKUŠICA
Općinsko vijeće:
Radenko Bošković — predsjednik Općinskog vijeća
Dragoslav Zorić — potpredsjednik Općinskog vijeća
Milan Mijakovac
Brankica Petrović
Zoran Cvetković
Tihomir Kolarević
Bogdanka Marjanović
Željko Todić
Jovana Vojnović
Aleksandar Vukov
Željka Medić
Danijela Tanasić
Gordana Kožul

OPĆINA NEGOSLAVCI
Općinsko vijeće:
Miodrag Mišanović — predsjednik Općinskog vijeća
Branko Abadžić — potpredsjednik Općinskog vijeća
Branislav Danilovac
Branko Abadžić
Biljana Pejić
Dragana Jeckov
Dimitrije Božičković
Milenko Bajić
Gordana Bingulac
Ljiljana Vlaškalić
Suzana Sredojević

OPĆINA STARI JANKOVCI
Općinsko vijeće:
Nebojša Ninić — potpredsjednik Općinskog vijeća
Nebojša Svilokos

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD BELI MANASTIR
Gradsko vijeće:
Svetlana Žarković
Bogdan Tišma

OPĆINA ERDUT
Općinsko vijeće:
Jovo Vuković — predsjednik Općinskog vijeća
Leposava Stojmanović — potpredsjednica Općinskog vijeća
Siniša Ilinčić
Rašo Bojanić
Stevan Babić
Milenko Ranković
Slobodan Nešić
Nikola Čalošević
Đorđe Dokić

OPĆINA ŠODOLOVCI
Općinsko vijeće:
Tomislav Starčević — predsjednik Općinskog vijeća
Vjekoslav Brđanin
Biljana Đuričić
Čedomir Janošević
Lazar Telenta
Slobodanka Bijelić
Đurđica Ratković

OPĆINA DARDA
Općinsko vijeće:
Spasoje Banac
Saša Milinković

OPĆINA JAGODNJAK
Općinsko vijeće:
Milenko Tovjanin — predsjednik Općinskog vijeća
Dragan Vujaklija — potpredsjednik Općinskog vijeća
Predrag Tomašević
Damir Đukić
Biljana Radanović
Branka Anđelić
Slavica Jovičić
Branko Mihajlović

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Općinsko vijeće:
Predrag Petrović
Miroslav Aćimović

OPĆINA POPOVAC
Općinsko vijeće:
Nikola Šarić
Dragomir Zekić

OPĆINA VILJEVO
Općinsko vijeće:
Dalibor Dakić

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VOĆIN
Općinsko vijeće:
Zorica Uskoković

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD DARUVAR
Gradsko vijeće:
Ranko Jeftimija dr. med.

OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće:
Savo Orozović

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD PAKRAC
Gradsko vijeće:
Mirsada Popović Damjanović

OPĆINA STARA GRADIŠKA
Općinsko vijeće:
Stojan Skopljak — potpredsjednik Općinskog vijeća

OPĆINA OKUČANI
Općinsko vijeće:
Milenko Ećimović

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Županijska skupština:
Branko Jovičić
Mirjana Oluić Voloder

GRAD GLINA
Gradsko vijeće:
Željko Gavrilović

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
Gradsko vijeće:
Stevo Rušnov

OPĆINA GVOZD
Općinsko vijeće:
Marica Polojac — predsjednica Općinskog vijeća
Mile Malobabić — potpredsjednik Općinskog vijeća
Branko Ćosić
Dušan Pajić
Milutin Mraović
Danica Kajganić
Nikola Vučinić
Ljubiša Komazec

OPĆINA DVOR
Općinsko vijeće:
Miroslav Krstinić — potpredsjednik Općinskog vijeća
Nikola Trbulin
Milić Milinković
Ljuban Milaković
Ankica Bundalo
Dragan Šašo
Božidar Akik

OPĆINA TOPUSKO
Općinsko vijeće:
Dragutin Ćelap

OPĆINA MAJUR
Općinsko vijeće:
Đuro Jančić

OPĆINA SUNJA
Općinsko vijeće:
Miodrag Pajić

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
Općinsko vijeće:
Ninoslav Pauković — potpredsjednik Općinskog vijeća

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VOJNIĆ
Općinsko vijeće:
Miloš Mrkić — potpredsjednik Općinskog vijeća
Đuro Šaula

OPĆINA PLAŠKI
Općinsko vijeće:
Biljana Trbojević
Pero Vukas

OPĆINA KRNJAK
Općinsko vijeće:
Rade Grijaković — predsjednik Općinskog vijeća
Nada Coha
Milić Božić
Željko Novaković
Nebojša Mrkić
Perica Matijević

OPĆINA SABORSKO
Općinsko vijeće:
Milan Jovetić
Veljko Grba

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština:
Stanko Momčilović
Mirko Zagorac

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
Općinsko vijeće:
Zdravko Žigić
Jovo Bubalo

OPĆINA VRHOVINE
Općinsko vijeće:
Nikola Ivančević — predsjednik Općinskog vijeća
Brankica Čudić — potpredsjednica Općinskog vijeća
Stevan Bogdanović
Boško Bogdanović
Rade Čudić
Jelena Delić
Željka Grbić
Mirjana Grbić
Branimir Hinić

OPĆINA DONJI LAPAC
Općinsko vijeće:
Dragan Jeličić — predsjednik Općinskog vijeća
Mira Pribić Vlaisavljević
Mirjana Dotlić
Božo Bubalo
Milan Blanuša

OPĆINA UDBINA
Općinsko vijeće:
Slobodan Bjelobaba — predsjednik Općinskog vijeća
Dane Đukić
Nikola Kalanj
Dušan Zec
Milan Uzelac

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD BENKOVAC
Gradsko vijeće:
Djuka Katarina Vrcelj

GRAD OBROVAC
Gradsko vijeće:
Milan Zelić — potpredsjednik Gradskog vijeća
Dušan Ljubičić
Branislav Švonja
Bogdan Kalinić

OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće:
Goran Đekić
Nebojša Rađenović
Momir Japundžić

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE
Općinsko vijeće:
Željko Medić

OPĆINA POLAČA
Općinsko vijeće:
Ljubomir Marčić

OPĆINA ZEMUNIK DONJI
Općinsko vijeće:
Rade Graovac

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština:
Dragan Vukmirović
Sanja Kosijer
Mirko Vojnović

GRAD KNIN
Gradsko vijeće:
Veselin Đujić

GRAD SKRADIN
Gradsko vijeće:
Slavko Skočić

OPĆINA BISKUPIJA
Općinsko vijeće :
Damjan Berić — predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Popratnjak — potpredsjednik Općinskog vijeća
Dragan Bukorović
Miloš Trkulja
Borko Šeat
Branko Mijakovac
Jovica Krstanović
Boris Petko

OPĆINA KISTANJE
Općinsko vijeće:
Marko Sladaković — predsjednik Općinskog vijeća
Gordana Rončević — potpredsjednica Općinskog vijeća
Nebojša Gladović
Vujo Krneta
Vinko Šuša
Rajko Mandić
Branka Bunčić
Ružica Jelača
Marko Kardum

OPĆINA ERVENIK
Općinsko vijeće:
Mirko Kovačević — predsjednik Općinskog vijeća
Jelena Puača — potpredsjednica Općinskog vijeća
Ljubomir Subotić
Nikola Vujnović
Tanja Balas
Lazar Karna
Sandro Kanazir
Dragana Balać
Slavko Samardžija
Dušanka Trivić

OPĆINA CIVLJANE
Općinsko vijeće:
Smilja Kero — potpredsjednica Općinskog vijeća
Olga Izbaš Miloš

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradsko vijeće:
Mile Opačić

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština:
Mirjana Galo