Struktura nosilaca funkcija 2017.

Struktura nosilaca funkcija u jedinicama lokalne samouprave
(Lokalni izbori 21.05.2017.)


Izvršne funkcije

Župani 0
Zamjenici župana 6
Gradonačelnici 0
Zamjenici gradonačelnika 6
Općinski načelnici 15
Zamjenici općinskih načelnika 26


Funkcije u predstavničkim tijelima

Predsjednici županijskih skupština 0
Potpredsjednici županijskih skupština 0
Predsjednici gradskih vijeća 0
Potpredsjednici gradskih vijeća 1
Predsjednici općinskih vijeća 14
Potpredsjednici općinskih vijeća 17


Funkcije u predstavničkim tijelima

Županijski vijećnici 11
Gradski vijećnici 16
Općinski vijećnici 167