Struktura nosilaca funkcija 2022.

Struktura nosilaca funkcija u jedinicama lokalne samouprave
(stanje u 2021. godini)


Izvršne funkcije

Župani 0
Zamjenici župana 9
Gradonačelnici 0
Zamjenici gradonačelnika 8
Općinski načelnici 14
Zamjenici općinskih načelnika 10


Funkcije u predstavničkim tijelima

Predsjednici županijskih skupština 0
Potpredsjednici županijskih skupština 0
Predsjednici gradskih vijeća 0
Potpredsjednici gradskih vijeća 2
Predsjednici općinskih vijeća 14
Potpredsjednici općinskih vijeća 15


Funkcije u predstavničkim tijelima

Županijski vijećnici 19
Gradski vijećnici 24
Općinski vijećnici 167