Saborski zastupnici SDSS-a 2022.

dr. sc. MILORAD PUPOVAC

Rođen 05.11.1955. godine u mjestu Ceranje Donje kod Benkovca, Srbin, dvoje djece, dr. filologije, univerzitetski profesor ( filozofije i opšte lingvistike), zaposlen na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao šef katedre za primenjenu lingvistiku, odsjek za opću lingvistiku, mjesto stanovanja Zagreb. Osnivač je više srpskih nevladinih organizacija u Hrvatskoj. Osnivač je Samostalne srpske stranke. Predsjednik je Srpskog narodnog vijeća. Od 1995 — 1999. godine zastupnik je u Zastupničkom domu Hrvatskog sabora. Odlikovan je od predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića za doprinos razvoju demokratije i ugleda Republike Hrvatske. Od 2003. do danas zastupnik je SDSS-a u Hrvatskom saboru. Član je Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bio je potpredsjednik SDSS-a od 2001. — 2017. godine, a od 2011. — 2017. godine bio je predsjednik Glavne skupštine SDSS-a. Od 2017. godine na dužnosti je predsjednika SDSS-a i predsjednika Predsjedništva SDSS-a.

Zastupnik je SDSS-a u Hrvatskom saboru za srpsku nacionalnu manjinu u 10. sazivu Hrvatskog sabora.

Dužnosti u Hrvatskom saboru:
– član Kluba zastupnika SDSS-a
– član Kluba zastupnika nacionalnih manjina
– predsednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
– član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
– član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

BORIS MILOŠEVIĆ, diplomirani pravnik

Rođen je 05.11.1974. godine u Šibeniku, Srbin, oženjen, jedno dijete, mjesto stanovanja Zagreb. Završio je Pravni fakultet u Rijeci. Radio je kao sudski vježbenik u Općinskom sudu u Benkovcu, te položio prsvosudni ispit. Od 2007 — 2008. godine radio je kao tajnik Općine Kistanje. Od 2008 — 2012. godine u Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu radio je na pružanju besplatne pravne pomoći i praćenju primjene propisa kojim su uređena prava nacionalnih manjina. Od 2012 — 2016. godine bio je na dužnosti pomoćnika ministra u Ministarstvu uprave, kao voditelj Uprave za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Bio je na dužnosti potpredsjednika Vlade Repulike Hrvatske od 2020. — 2022. godine. Član je Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bio je predsjednik Statutarnog odbora SDSS-a od 2013. — 2017. godine, a sada je potpredsjednik Glavne skupštine SDSS-a i član Predsjedništva SDSS-a od 2021. godine.

Zastupnik je SDSS-a u Hrvatskom saboru za srpsku nacionalnu manjinu u 10. sazivu Hrvatskog sabora.

Dužnosti u Hrvatskom saboru:
– član Kluba zastupnika SDSS-a
– član Kluba zastupnika nacionalnih manjina
– potpredsjednik Odbora za predstavke i pritužbe
– član Odbora za zaštitu okoliša i prirode
– član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
– član Savjeta za robne zalihe iz reda zastupnika

DRAGANA JECKOV, dipl. pravnica

Rođena je 08.07.1976. godine, Srpkinja, udana, jedno dijete, mjesto stanovanja Negoslavci. Završila je Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove na Privrednoj akademiji u Novom Sadu, sa nostrificiranom diplomom. Od 2006. — 2017. godine bila je na dužnosti sekretara Zajedničkog vijeća općina u Vukovaru. Bila je vijećnica u Općinskom vijeću Općine Markušica i predsjednica Općinske organizacije SDSS-a Markušica. Vršila je dužnost potpredsjednice Vijeća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije. Bila je vijećnica Općinskog vijeća Općine Negoslavci. Od 2017. do danas je zastupnica SDSS-a u Hrvatskom saboru. Članica je Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Od 2014. godine do danas je potpredsjednica Aktiva žena SDSS-a. Od 2017. godine do danas je potpredsjednice SDSS-a i članice Predsjedništva SDSS-a.

Zastupnica je SDSS-a u Hrvatskom saboru za srpsku nacionalnu manjinu u 10. sazivu Hrvatskog sabora.

Dužnosti u Hrvatskom saboru:
– predsjednica Kluba zastupnika SDSS-a
– članica Kluba zastupnika nacionalnih manjina
– članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
– članica Odbora za ravnopravnost spolova
– članica Odbora za obitelj, mlade i sport
– članica Odbora za poljoprivredu