Izvršne funkcije

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Zamjenik župana: Đorđe Ćurčić

OPĆINA BOROVO
Općinski načelnik – Zoran Baćanović
Zamjenik općinskog načelnika – Duško Drobić

OPĆINA MARKUŠICA
Općinski načelnik: Budimir Drača
Zamjenik općinskog načelnika: Miroslav Jelača

OPĆINA NEGOSLAVCI
Općinski načelnik: Dušan Jeckov
Zamjenik općinskog načelnika: Miloš Rodić

OPĆINA STARI JANKOVCI
Zamjenik općinskog načelnika: Siniša Šuša

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Zamjenik župana: Radomir Čvarković

GRAD BELI MANASTIR
Zamjenik gradoonačelnika: Predrag Stojanović

OPĆINA ERDUT
Općinski načelnik: Jugoslav Vesić
Zamjenik općinkog načelnika: Slobodan Narančić

OPĆINA ŠODOLOVCI
Općinski načelnik: Mile Zlokapa
Zamjenik općinskog načelnika: Dragan Zorić

OPĆINA DARDA
Zamjenik općinskog načelnika: Radovan Gotovac

OPĆINA JAGODNJAK
Općinski načelnik – Stevo Mlinarević
Zamjenica općinskog načelnika – Nada Šalajić

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Zamjenik općinskog načelnika: Stojan Petrović

OPĆINA POPOVAC
Zamjenik općinskog načelnika: Zoran Milošević

OPĆINA VILJEVO
Zamjenik općinskog načelnika: Milorad Maljković

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Zamjenik župana: Igor Pavković

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD PAKRAC
Zamjenik gradonačelnika: Nikola Ivanović

OPĆINA OKUČANI
Zamjenik općinkog načelnika: Siniša Martinović

OPĆINA DRAGALIĆ
Zamjenica općinskog načelnika: Ranka Milojković

OPĆINA GVOZD
Općinski načelnik: Milan Vrga
Zamjenica općinskog načelnika: Branko Jovičić

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Zamjenik općinskog načelnika: Đorđe Tomić

OPĆINA DVOR
Općinski načelnik – Nikola Arbutina

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Zamjenik župana: Mirko Martinović

GRAD OGULIN
Zamjenik gradonačelnika: Neven Ivošević

OPĆINA PLAŠKI
Zamjenica općinskog načelnika: Mara Šupica

OPĆINA KRNJAK
Općinski načelnik: Dejan Mihajlović
Zamjenik općinskog načelnika: Ilija Matijević

OPĆINA SABORSKO
Zamjenik općinskog načelnika: Nikola Grba

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Zamjenik župana: Nikola Lalić

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
Zamjenik općinskog načelnika: Milan Prica

OPĆINA VRHOVINE
Općinski načelnik: Milorad Delić
Zamjenik općinskog načelnika: Jovica Samolov

OPĆINA DONJI LAPAC
Općinski načelnik: Ilija Obradović
Zamjenik općinskog načelnika: Milan Knežević

OPĆINA UDBINA
Zamjenik općinskog načelnika – Milan Uzelac

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD OBROVAC
Zamjenik gradonačelnika – Stanko Mijić

OPĆINA GRAČAC
Zamjenica općinskog načenika – Rajka Rađenović

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Zamjenica župana – Anja Šimpraga

GRAD KNIN
Zamjenik gradonačelnika: Željko Džepina

GRAD SKRADIN
Zamjenik gradonačelnika – Nikola Milović

OPĆINA BISKUPIJA
Općinski načelnik: Milan Đurđević
Zamjenik općinskog načelnika: Ognjen Vukmirović

OPĆINA KISTANJE
Općinski načelnik: Goran Reljić
Zamjenik općinskog načelnika: Borislav Šarić

OPĆINA ERVENIK
Općinski načelnik: Predrag Burza
Zamjenica općinskog načelnika: Biljana Rašetić

OPĆINA CIVLJANE
Općinski načelnik: Petar Preočanin