Članovi Nadzornog odbora SDSS-a 2017.

  1. VESNA VUJIĆ iz Vukovara – predsjednica
  2. MARA ŠUPICA iz Plaškog – članica