Članovi Izvršnog odbora SDSS-a 2021.

1. BOGDAN RKMAN, Topusko – predsjednik
2. EMINA ĐURAŠEVIĆ, Zagreb – potpredsjednica
3. SAVA ŠUJDOVIĆ, Kneževi Vinogradi – član
4. ZORAN ČANJI, Vukovar – član
5. ILIJA MATIJEVIĆ, Krnjak – član
6. MILAN VRGA, Vrginmost – član
7. SANJA RATKOVIĆ, Rijeka – članica
8. VANJA FICNAR, Bjelovar – član
9. MIRSADA POPOVIĆ DAMJANOVIĆ, Pakrac – članica
10. SLOBODAN OSTOJIĆ, Slatina – član
11. DMITAR GOJKO, Biskupija – član
12. STANKO MOMČILOVIĆ, Udbina – član
13. RAJKA RAĐENOVIĆ, Gračac – članica
14. TATJANA SAVIĆ, Pazin – članica