Članovi Izvršnog odbora SDSS-a 2017.

 1. BOGDAN RKMAN, Topusko – predsjednik
 2. VINKO LAZIĆ, Vukovar – član
 3. SAVA ŠUJDOVIĆ, Kneževi Vinogradi – član
 4. GORAN PUTNIK, Suhopolje – član
 5. BRANKA VEKIĆ, Garešnica – članica
 6. SINIŠA MARTINOVIĆ, Okučani – član
 7. PREDRAG KRUPLJAN, Zagreb – član
 8. ILIJA MATIJEVIĆ, Krnjak – član
 9. MILE OPAČIĆ, Rijeka – član
 10. GORDANA KOSANIĆ, Rovinj – članica
 11. MILAN UZELAC, Udbina – član
 12. RAJKA RAĐENOVIĆ, Gračac – članica