Članovi Glavnog odbora SDSS-a 2017.

1. VOJISLAV STANIMIROVIĆ, Vukovar
2. ĐORĐE ĆURČIĆ, Vukovar
3. ILIJA VOJNOVIĆ, Vukovar
4. SRĐAN KOLAR, Vukovar
5. LAZO ĐOKIĆ, Vukovar
6. SRĐAN JEREMIĆ, Borovo
7. SENKA ROMIĆ, Borovo
8. BUDIMIR DRAČA, Markušica
9. MIROSLAV JELAČA, Markušica
10. DRAGANA JECKOV, Negoslavci
11. SRĐAN SEKULIĆ, Trpinja
12. MARKO PURIĆ. Trpinja
13. DAMIR CAREVIĆ, Stari Jankovci
14. LAZO GUNJ, Vinkovci
15. SLOBODAN SAVIĆ, Ilok
16. RADOMIR ČVARKOVIĆ, Darda
17. SVETLANA ŽARKOVIĆ, Beli Manastir
18. PREDRAG PETROVIĆ, Kneževi Vinogradi
19. ZORAN MILOŠEVIĆ, Popovac
20. STEVO MLINAREVIĆ, Jagodnjak
21. VELIBOR ZIROJEVIĆ, Osijek
22. JUGOSLAV VESIĆ, Erdut
23. JOVO VUKOVIĆ, Erdut
24. MILE ZLOKAPA, Šodolovci
25. MILORAD MALJKOVIĆ, Viljevo
26. IGOR PAVKOVIĆ, Voćin
27. GOJKO ĆURUVIJA, Bjelovar
28. MILAN RADAKOVIĆ, Đulovac
29. NIKOLA IVANOVIĆ, Pakrac
30. MILORAD PUPOVAC, Zagreb
31. BORIS MILOŠEVIĆ, Zagreb
32. BRANKO JOVIČIĆ, Gvozd
33.NIKOLA ARBUTINA, Dvor
34. ŽELJKO GAVRILOVIĆ, Glina
35. MILAN STOJAKOVIĆ, Sisak
36. STEVO RUŠNOV, Hrvatska Kostajnica
37. DEJAN MIHAJLOVIĆ, Krnjak
38. NEVEN VUJNOVIĆ, Ogulin
39. MIRKO MARTINOVIĆ, Vojnić
40. NATALIJA KOPRENICA, Karlovac
41. NIKOLA GRBA, Saborsko
42. MILAN ERAKOVIĆ, Rijeka
43. VESNA BLANUŠA, Rijeka
44. MIRJANA GALO, Pula
45. NIKOLA LALIĆ, Plitvička Jezera
46. MILAN KNEŽEVIĆ, Donji Lapac
47. MILORAD DELIĆ, Vrhovine
48. GORAN ĐEKIĆ, Gračac
49. STANKO MIJIĆ, Obrovac
50. VESELKO ĆAKIĆ, Zadar
51. IGOR MIODRAG, Benkovac
52. ANJA ŠIMPRAGA, Ervenik
53. BORISLAV ŠARIĆ, Kistanje
54. OGNJEN VUKMIROVIĆ, Biskupija
55. NIKOLA MILOVIĆ, Skradin
56. ŽELJKO DŽEPINA, Knin
57. SANJA KOSIJER, Knin
58. PREDRAG BURZA, Ervenik
59. RASTIVOJ BEZBRADICA, Kistanje