Članovi Glavne skupštine SDSS-a 2021.

1. VOJISLAV STANIMIROVIĆ, Vukovar
2. SRĐAN KOLAR, Vukovar
3. VESNA VUJIĆ, Vukovar
4. MILENKO ŽIVKOVIĆ, Vukovar
5. ĐORĐE MACUT, Vukovar
6. VINKO LAZIĆ, Vukovar
7. DEJAN DRAKULIĆ, Vukovar
8. SONJA NARANDŽIĆ, Vukovar
9. MILAN IVANOVIĆ, Vukovar
10. ALEKSANDAR PRIBIČEVIĆ, Vukovar
11. MARINA LATINOVIĆ, Vukovar
12. ZORAN ROKVIĆ, Vukovar
13. ĐURĐICA VUJIĆ, Vukovar
14. MIRKO MATAVULJ, Vukovar
15.NEBOJŠA VIDOVIĆ, Vukovar
16. DUŠAN VELIMIROVIĆ, Vukovar
17. SLOBODAN SAVIĆ, Ilok
18. NIKOLA POPOVIĆ, Ilok
19. BOGDAN MAGLOV, Vinkovci
20. ZORAN BAĆANOVIĆ, Borovo
21. SRĐAN JEREMIĆ, Borovo
22. DRAGANA BOŠNJAK, Borovo
23. MILAN POZNANOVIĆ, Borovo
24. BRANKO PERIŠIĆ, Borovo
25. SRĐANA ŠPANOVIĆ, Borovo
26. DUŠKO DROBIĆ, Borovo
27. LAZAR BOSIĆ, Borovo
28. SENKA ROMIĆ, Borovo
29. DUŠAN LATAS, Borovo
30. MILOŠ MIODRAGOVIĆ, Trpinja
31. SVETISLAV MIKEREVIĆ, Trpinja
32. MIODRAG PEJIĆ, Trpinja
33. LJUBICA BAUKOVIĆ, Trpinja
34. BRANKO KOSTIĆ, Trpinja
35. SRĐAN MAKSIĆ, Trpinja
36. MARKO PURIĆ, Trpinja
37. SLOBODANKA SAVIĆ Trpinja
38. DRAGAN MILANOVIĆ, Trpinja
39. SRĐAN SEKULIĆ, Trpinja,
40. DRAGANA JECKOV, Negoslavci
41. BRANISLAV DANILOVAC, Negoslavci
42. DUŠAN JECKOV, Negoslavci
43. MIODRAG MIŠANOVIĆ, Negoslavci
44. BILJANA PEJIĆ, Negoslavci
45. MILENKO BAJIĆ, Negoslavci
46. Kandidat iz Markušice – naknadno
47. Kandidat iz Markušice – naknadno
48. RADENKO BOŠKOVIĆ, Markušica
49. DANIJELA ADŽIĆ, Markušica
50. TIHOMIR KOLAREVIĆ Markušica
51. MAJA ALIĆ, Markušica
52. MILAN MIJAKOVAC, Markušica
53. BOSILJKA PETROVIĆ, Markušica
54. MAJA KOJAČINOVIĆ, Markušica
55. NEBOJŠA SVILOKOS, Stari Jankovci
56. NEBOJŠA NINIĆ, Stari Jankovci
57. ĐORĐE RALIĆ, Nijemci
58. DAMIR ŠUŠA, Nijemci
59. DEJAN LACKOVIĆ, Tompojevci
60. MILIVOJ SVILAR, Tovarnik
61. RADOMIR ČVARKOVIĆ, Darda
62. SVETLANA ŽARKOVIĆ, Beli Manastir
63. SAŠA BRNJEVARAC, Beli Manastir
64. BOGDAN TIŠMA, Beli Manastir
65. LJUBICA STANKOVIĆ, Beli Manastir
66. DEJAN JELIČIĆ, Beli Manastir
67. BRANIMIR BOŠNJAK, Beli Manastir
68. DRAGAN TODIĆ, Osijek
69. MILUTIN NARANČIĆ, Valpovo
70. RADOVAN GOTOVAC, Darda
71. SPASOJA BANAC, Darda
72. SAŠA MILINKOVIĆ, Darda
73. MILAN POPOVIĆ, Darda
74. JUGOSLAV VESIĆ, Erdut
75. LEPOSAVA STOJMANOVIĆ, Erdut
76. SLOBODAN NARANČIĆ, Erdut
77. JOVO VUKOVIĆ, Erdut
78. ZORAN PEJIĆ, Erdut
79. SINIŠA ILINČIĆ, Erdut
80. BOGDANKA ĆURČIĆ, Erdut
81. STEVO MLINAREVIĆ, Jagodnjak
82. NADA ŠALAJIĆ, Jagodnjak
83. MILENKO TOVJANIN, Jagodnjak
84. RADIVOJ DAMJANOVIĆ, Jagodnjak
85. DALIBOR TATARIN, Jagodnjak
86. MILE HORVAT, Kneževi Vinogradi
87. PREDRAG PETROVIĆ. Kneževi Vinogradi
88. PETAR ŠMRČKOVIĆ, Kneževi Vinogradi
89. SAVA ŠUJDOVIĆ, Kneževi Vinogradi
90. GOJKO ĆOSIĆ, Magadenovac
91. DALIBOR TADIĆ, Magadenovac
92. ZORAN MILOŠEVIĆ, Popovac
93. NIKOLA ŠARIĆ, Popovac
94. DRAGOMIR ZEKIĆ, Popovac
95. DRAGAN ZORIĆ, Šodolovci
96. ILIJA TEŠANOVIĆ, Šodolovci
97. NIKOLA KARAPANDŽA, Šodolovci
98. MLADEN MALETIĆ,Šodolovci
99. MILORAD MALJKOVIĆ, Viljevo
100. KATICA REBIĆ, Viljevo
101. IGOR PAVKOVIĆ, Voćin
102. MILUTIN JOVANOVIĆ, Orahovica
103. SLOBODAN OSTOJIĆ, Slatina
104. MILENA LAZIĆ, Slatina
105. DEAN BOGOVAC, Suhopolje
106. BOŠKO VUČKOVIĆ, Sopje
107. MILAN RADAKOVIĆ, Đulovac
108. VANJA FICNAR, Bjelovar
109. MILAN BOBIĆ, Grubišno Polje
110. BRANKA VEKIĆ, Garešnica
111. PERO RADOSAVLJEVIĆ, Daruvar
112. ČEDOMIR RADULOVIĆ, Sirač
113. NIKOLA IVANOVIĆ, Pakrac
114. MIRSADA POPOVIĆ DAMJANOVIĆ, Pakrac
115. KSENIJA UTJEŠINOVIĆ, Lipik
116. SINIŠA MARTINOVIĆ, Okučani
117. DALIBOR GRABUSIN, Požega
118. RANKA MILOJEVIĆ, Dragalić
119. MILORAD PUPOVAC, Zagreb
120. TATJANA VUKOBRATOVIĆ SPASOJEVIĆ, Zagreb
121. BORIS MILOŠEVIĆ, Zagreb
122. EMINA ĐURAŠEVIĆ, Zagreb
123. DEJAN KARAPADŽA, Zagreb
124. JELENA NESTOROVIĆ, Zagreb
125. NATALIJA KOPRENICA, Zagreb
126. STOJAN LATINOVIĆ, Zagreb
127. BRANKO JOVIČIĆ, Gvozd
128. DUŠAN PAJIĆ, Gvozd
129. MILE MALOBABIĆ, Gvozd
130. MILAN VRGA, Gvozd
131. BRANKO ĆOSIĆ, Gvozd
132. MILE ROKNIĆ, Topusko
133. BOGDAN RKMAN, Topusko
134. STEVO ARBUTINA, Sunja
135. ROBERT GRABUNDŽIJA, Sunja
136. MILAN ČEKIĆ, Donji Kukuruzari
137. NINOSLAV PAUKOVIĆ, Donji Kukuruzari
138. STEVO RUŠNOV, Hrvatska Kostajnica
139. PETAR SAMARDŽIJA, Hrvatska Kostajnica
140. DUŠKO ŽARKOVIĆ, Glina
141. MIRKO SUŽNJEVIĆ, Glina
142. NIKOLA JANJANIN, Petrinja
143. DRAGAN ŠAŠO, Dvor
144. MILOŠ MRKOBRADA, Dvor
145. MIROSLAV KRSTINIĆ, Dvor
146. NIKOLA ARBUTINA, Dvor
147. MIRJANA OLUIĆ, Sisak
148. MILAN RUPIĆ, Sisak
149. DEJAN MIHAJLOVIĆ, Krnjak
150. RADE VLAJIĆ, Karlovac
151. MIRKO KATIĆ, Karlovac
152. NIKOLA GRBA, Saborsko
153. ĐORĐE MOMČILOVIĆ, Saborsko
154. BRANKO KUKULJ, Barilović
155. MIODRAG SIKIRICA, Slunj
156. MARA ŠUPICA, Plaški
157. ZORICA VUKELIĆ, Plaški
158. SUZANA ĆALINA, Plaški
159. DRAGANA VUKELIĆ, Plaški
160. MILOŠ MRKIĆ, Vojnić
161. MARTINA VUČINIĆ, Vojnić
162. ĐURO ŠAULA, Vojnić
163. BOJAN DOBROSAVLJEVIĆ, Vojnić
164. NEVEN VUJNOVIĆ, Ogulin
165. NEVEN IVOŠEVIĆ, Ogulin
166. ĐORĐE TOMIĆ, Ogulin
167. DUŠAN JANČIĆ, Ogulin
168. ILIJA MATIJEVIĆ, Krnjak
169. NEDELJKA GRUDIĆ, Krnjak
170. ŽELJKO GRIJAKOVIĆ, Krnjak
171. VESNA BLANUŠA, Rijeka
172. MILE OPAČIĆ, Rijeka
173. DEJAN JAKŠIĆ, Vrbovsko
174. DRAGICA SKORUPAN, Rijeka
175. GORAN JANKOVIĆ, Viškovo
176. DRAGAN ŽIVANOVIĆ, Pazin
177. TATJANA SAVIĆ, Pazin
178. CVETKO JOVANOVIĆ, Umag
179. MILUNKA ŠTETIĆ, Poreč
180. MILAN UZELAC, Udbina
181. NIKOLA LALIĆ, Plitvička Jezera
182. MILAN PRICA, Plitvička Jezera
183. STANKO MOMČILOVIĆ, Udbina
184. MILORAD DELIĆ, Vrhovine
185. SRĐAN BAJIĆ, Donji Lapac
186. MILAN KNEŽEVIĆ, Donji Lapac
187. ŽELJKO OBRADOVIĆ, Donji Lapac
188. MILAN TANKOSIĆ, Gračac
189. RAJKA RAĐENOVIĆ, Gračac
190. STANKO MIJIĆ, Obrovac
191. ŽARKO MILIĆ, Obrovac
192. VESELKO ĆAKIĆ, Zadar
193.LJUBOMIR MARČIĆ, Polača
194. DJUKA KATARIINA VRCELJ, Benkovac
195. ŽELJKO MEDIĆ, Lišane Ostrovičke
196. ANJA ŠIMPRAGA, Knin
197. ŽELJKO DŽEPINA, Knin
198. MONIKA BRADAŠ, Knin
199. NIKOLINA ČEKO, Knin
200. NIKOLA BAJIĆ, Knin
201. VESELIN ĐUJIĆ, Knin
202. BOŠKO MARINKOVIĆ, Knin
203. SANJA KOSIJER, Knin
204. NIKOLA KALAT, Knin
205. NIKOLA MILOVIĆ, Skradin
206. STEVAN BALJAK, Skradin
207. SLAVKO SKOČIĆ, Skradin
208. BOSILJKA JANJIĆ, Drniš
209. MILAN ĐURĐEVIĆ, Biskupija
210. OGNJEN VUKMIROVIĆ, Biskupija
211. DRAGAN BUKOROVIĆ, Biskupija
212. DMITAR GOJKO, Biskupija
213. JOVICA KRSTANOVIĆ, Biskupija
214. GORAN MATIJAŠ, Biskupija
215. PREDRAG BURZA, Ervenik
216. ZDRAVKO ŠEGAN, Ervenik
217. BILJANA RAŠETIĆ, Ervenik
218. SLAVICA ČUPKOVIĆ, Ervenik
219. BORISLAV ŠARIĆ, Kistanje
220. GORAN RELJIĆ, Kistanje
221. VESNA MIŠKOVIĆ, Kistanje
222. BRANKA BUNČIĆ, Kistanje
223. RADOVAN GNJIDIĆ, Kistanje
224. VUJO KRNETA, Kistanje
225. RASTIVOJ BEZBRADICA, Kistanje