Skupštine u Skradinu i Kistanjama

2

Zadnjih dana augusta, 30. i 31., održane su Izvještajno-izborne Skupštine Gradske organizacije SDSS-a Skradin i Općinske organizacije SDSS-a Kistanje, na kojima su potvrđeni mandati dosadašnjim predsjednicima ogranaka.

U Skradinu je pored Nikole Milovića kao potpredsjednika, za predsjednika izabran Danko Urukalo, a za sekretara Svemirka Lalić-Krapp.

3

U Kistanjama je za predsjednika potvrđen Borislav Šarić, potpresjednik je Marko Sladaković, a sekretar je Mira Ćuk.

1

Izabrani su i članovi Izvršnih odbora, Nadzornog odbora, kao i delegati za Županijsku Skupštinu SDSS-a Šibensko-Kninske županije.

4

tekst: Milica TOMASOVIĆ

foto: Borislav ŠARIĆ