Skupština vukovarsko-sremskog Aktiva žena

U vukovarskom sedištu SDSS-a danas je  održana izborna skupština Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-sremske županije. Izveštaj o radu za period 2016.-2020. bio je predstavljen u obliku PowerPoint prezentacije koju je pripremila Mirjana Oreščanin.

Izabrano je novo rukovodstvo na čijem čelu je nova -stara predsednica Dragana Bošnjak iz Borova, za potpredsednicu imenovana je Biljana Pejić iz Negoslavaca, a za sekretarku Snežana Jovanović iz Ostrova.

U okviru plana rada istaknuta je potreba pojačanog angažmana žena na lokalnom i regionalnom nivou na predstojećim lokanim izborima. Potpredsednica SDSS-a Dragana Jeckov, obratila se članicama i izrazila zahvalnost za pojačani angažman žena ovog Aktiva u okviru humanitarne akcije „Banija je naša kuća“ .