Šimpraga u Saboru o predmetima opće upotrebe

Zastpunica Anja Šimpraga juče je učestvovala u raspravi o izmjenama i dopunama zakona o predmetima opće upotrebe;