Podrška izvještaju pučke pravobraniteljice

Dragana Jeckov u Saboru o Izvještaju pučke pravobraniteljice za 2021. godinu.
– Kad su u pitanju pripadnici nacionalnih manjina, među brojnim drugim problemima, pravobraniteljica, ali i Savjetodavni odbor za Okvirnu konvenciju istaknuli su: nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u emisijama HRT-a, podzastupljenost pripadnika manjina među zaposlenima u upravi i pravosuđu te neprovođenje propisa o upotrebi manjinskih jezika i pisama, kao i govor mržnje u medijima i političkom diskursu, radikalni nacionalizam, povijesni revizionizam, protumanjinsku retoriku i predrasude koje osobito pogađaju srpsku i romsku nacionalnu manjinu – naglašava Jeckov.