SDSS IZLAZI NA MJESNE IZBORE U PULI

Pula sdss

Pula sdssPULA, 8.1.2016. – Na danas održanoj tiskovnoj konferenciji predsjednik pulskog SDP-a Danijel Ferić, predsjednik HSU-a Silvano Hrelja, predsjednik pulskog SDSS-a Dejan Janković i predsjednica pulskog ORaH-a Dragica Pršo, predstavili su zajedničku koaliciju „Pula Zajedno/Pola insieme“ za izlazak na izbore za vijeća mjesnih odbora Grada Pule.

Tiskovnu konferenciju otvorio je predsjednik pulskog SDP-a Danijel Ferić koji je rekao kako danas, nažalost pulski Mjesni odbori imaju jako male ovlasti, a projekti u Mjesnim odborima se realiziraju prema političkom „ključu“, ovisno o tome u kojem je Mjesnom odboru IDS-ova „garnitura“ na vlasti. Ferić je naglasio kako će se koalicija „Pula Zajedno/Pola insieme“ u svom programu zalagati za veću participaciju građana kod donošenja odluka i decentralizaciju sredstava iz gradskog proračuna, kao i veće ovlasti mjesnim odborima. Također, kaže Ferić, da bi naša Pula rasla i napredovala, u svojem programu zalažemo se za hitno vraćanje stope prireza na 7,5%, smanjenje komunalnog doprinosa za građane i poduzetnike i konačno rješavanje problema plavljenja pojedinih gradskih četvrti i problema kanalizacije. Silvano Hrelja, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika u nastavku konferencije izrazio je zadovoljstvo što će suradnja sa SDP-om „preslikala“ s nacionalne razine i na ovu lokalnu. Hrelja je istaknuo da se svi moraju boriti za svoj kraj, zavičaj pa tako i za jačanje ovlasti mjesne samouprave.

Naime, kaže Hrelja, Mjesni odbori nemaju svojih izvornih prihoda pa tako ni ne mogu planirati i realizirati sve potrebne projekte na području svojeg Mjesnog odbora. Ono za što se HSU zalaže u programu koalicije „Pula Zajedno“ za nadolazeće izbore za vijeća mjesnih odbora Grada Pule primarno jest izgradnja Doma za starije i nemoćne, jer su sadašnja situacija i liste čekanja nehumane i neodržive. Zatim, kaže Hrelja, rekonstrukcija naših fasada koje izgledaju „sumorno i sivo“ čak i za najljepših vremenskih dana prioritet su za razvoj Pule. Također, kaže Hrelja, nužna je rekonstrukcija pulskih prometnica i trgova koji su devastirani, a i našim umirovljenicima u stanju kakvom jesu bitno otežavaju kretanje gradom. Govoreći o sadržajima u Puli za umirovljenike Hrelja je istaknuo da su oni danas skromni, te da bi upravo na području svakog Mjesnog odbora trebalo omogućiti umirovljenicima da koriste gradske prostore za društvene sadržaje umirovljenika, naravno kaže Hrelja, pritom ne traže da Grad uloži sredstva iz Proračuna za tu namjenu, već samo da ustupi prostore umirovljenicima na korištenje. Završno, Hrelja je pozvao sve građane da preuzmu proaktivnu ulogu u upravljanju mjesnom samoupravom.

Izgradnja gradskog bazena i uređenja pulskih kupališta, dio su programa koalicije „Pula Zajedno“ o kojima je govorio Dejan Janković, predsjednik pulskog SDSS-a. Janković je istaknuo kako se mora građanima dati da odluče o svim predispozicijama izgradnje bazena u Puli, kako vezano za samu lokaciju bazena, tako i za sve ostale tehničke karakteristike, poput veličine bazena. Pulska kupališta Stoja i Valkane, kaže Janković, prioritet su razvoj Pule, a već predugo su zapuštena i dana u koncesiju na nebrigu. Također, Janković je istaknuo zadovoljstvo suradnjom sa SDP-om kako na nacionalnoj razini tako i na lokalnoj budući da je SDP stranka koja je uvijek vodila brigu o pravima nacionalnih manjina.

Dragica Pršo, predsjednica pulske organizacije ORaH-a istaknula je kako su se na izborima za vijeća mjesnih odbora Grada Pule odlučili za koaliciju sa SDP-om, jer žele dati svoj stručni doprinos u razvoju mjesne samouprave za cjelokupni razvoj Pule. Pršo kaže da Mjesni odbori moraju postati prvi „korak“ ka boljoj Puli, i pritom je važna pravedna raspodjela sredstava novaca iz gradskog proračuna. Također, niže cijene vrtića, odnosno vraćanje cijena vrtića „na staro“, besplatan prijevoz i udžbenici za našu djecu, ono su za što se koalicija „Pula Zajedno“ zalaže, jer kaže Pršo, Pula je grad koji „stari“, i djeca su budućnost ovog grada. Zaključno, Pršo je istaknula kako je Muzil dostupan svima, a ne samo privatnim investitorima, bitna odrednica programa koalicije „Pula Zajedno“ i kako gradske vlasti nisu imale „sluha“ za volju građana koji su jasno rekli ne koncesiji na 99 godina i još jednom golf igralištu. U završnom dijelu tiskovne konferencije predsjednik pulskog SDP-a Danijel Ferić i predsjednik HSU-a Silvano Hrelja osvrnuli su se na godinu na izmaku. Ferić se osvrnuo na lokalne teme rekavši kako je Vlada na čelu sa SDP-om u ovoj godini realizirala početak izgradnje pulske Opće bolnice, dok su sve ostale Vlade samo davale „prazna“ obećanja. Ferić je naglasio kako je Vlada prepoznala i potencijal Pule za potrebe razvoja u studentski grad, te omogućila izgradnju studentskog doma i restorana u Puli. Ono što jeu godini na izmaku bilo iznimno loše za građane Pule, kaže Ferić su potezi aktualnog pulskog Gradonačelnika koji je pulskim građanima „darovao“ enorman prirez, više cijene vrtića i posljedice neuređene kanalizacije, odnosno smrad koji posebno otežava svakodnevni život građanima u pulskom Starom Gradu. Hrelja se zatim osvrnuo na nacionalnu političku situaciju i rekao kako je 2015. godina bila godina pozitivnih gospodarskih trendova, ali kako se nedavnim političkim događanjima u Hrvatskoj potvrdila politika diskonuiteta, te kako trenutačna situacija nije dobra za hrvatske građane, jer nema povjerenja u politički sustav, a kaže Hrelja, voditi malu općinu ili manji grad nije isto što i voditi kompleksni sustav unutar pojedinog resora u izvršnoj vlasti.