Sahranjen Milivoj Mišić-Burko

U ponedeljak je na mesnom groblju u Negoslavcima u krugu najbliže porodice, u skladu sa merama borbe protiv pandemije, sahranjen Milivoj Mišić-Burko. Bio je istaknuti član Samostalne demokratske srpske stranke obavljajući u jednom mandatu funkciju zamenika načelnika, a kasnije i funkciju predsednika opštinskog Veća. Bio je dugogodišnji član Izvršnog odbora stranačke organizacije u ovoj opštini.

Doktor veterinarske medicine Milivoj Mišić rođen je 1951. godine u Negoslavcima. Čitav radni vek proveo je u Vupiku na govedarskoj farmi Jakobovac i svinjogojskoj farmi Ovčara, a pred umirovljenje radio je u mesnoj industriji Bođirković. Bio je cenjen i omiljen među sumeštanima.

Iza pokojnog kolege Mišića ostala je supruga i dvoje dece.