Sabor da podrži Općinu Topusko u obnovi zgrade ZAVNOH-a

Zastupnik Boris Milošević danas je u Saboru podsjetio na godišnjicu prvog zasjedanja ZAVNOH-a;