Roze listić – pravo, obaveza ili teret?

nenad jovanović

Manjinski zastupnici potrebni su ovom društvu kako bi se borili protiv diskriminacije i pritisaka na pripadnike manjine, rečeno je na tribini o izborima iz srpske perspektive koja je održana u prostorima Srpskog privrednog društva ‘Privrednik’ u Zagrebu.

– Razlog zbog kojeg veći broj Srba, ali i pripadnika drugih manjina glasa na općoj, a na ne manjinskoj listi moguće je s jedne strane pronaći u zakonodavstvu koje ne predviđa dvostruko pravo glasa, ali i u strahu pripadnika manjina da se izborom listića zapravo izjašnjavaju o svojoj nacionalnosti – rekao je Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH, koji je istaknuo da se pravo pripadnika manjina na izbor vlastitih zastupnika pogrešno shvaća kao privilegija.

Boris Milošević, izabrani saborski zastupnik s liste SDSS-a, podsjetio je i da su u prvoj polovini 90-ih Srbi imali broj zastupnika koji je bio proporcionalna njihovom broju na popisu stanovništva. Podsjetio je da su na izborima 1992. tako imali 13 zastupnika, od kojih je njih osam izabrano s liste SDP-a. To je omogućilo opstanak toj stranci, jer su tada imali ukupno 11 zastupnika.

– Godine 1995. je suspendiran Ustavni zakon, ali je ostala manjinska izborna jedinica. Tri mjeseca nakon Oluje pravo na glasanje u toj jedinici iskoristilo je 55.000 Srba u Hrvatskoj – kazao je Milošević i dodao da je od početka 2000. broj glasača srpske nacionalnosti u manjinskoj jedinici u padu. Tako je na izborima 2003. u XII, manjinskoj jedinici glasalo njih 47.000, a 2007. oko 25.000.

– Za razliku od prošlogodišnjih izbora, broj Srba koji su na nedavno održanim parlamentarnim izborima glasali u XII. jedinici povećao se za nekoliko stotina pa sada ukupan broj iznosi oko 20.000. Međutim, na općoj listi je glasalo njih 15.000 manje nego lani – rekao je zastupnik SDSS-a, koji je te podatke objasnio razočarenjem u istupe Zorana Milanovića.

Dragan Zelić iz nevladine organizacije GONG kazao je da je postojeći način izbora manjinskih zastupnika problematičan jer se njime narušava tajnost glasanja. Dodao je da je na više zadnjih izbora bila vidljiva neprofesionalnost biračkih odbora koji u mnogim slučajevima pripadnicima manjina nisu ponudili mogućnost izbora.

– To je bilo očekivano s obzirom na sumrak demokracije koji se zadnjih godina očituje u klerikalizmu, napadima na antifašiste, nezavisne institucije i svakovrsne manjine – rekao je Zelić, ističući da je ove godine kao i lani bila potrebna hrabrost da se birači na dan izbora izjasne kao Srbi.

Milošević i Zelić osvrnuli su se i na policijsku akciju brisanja prebivališta, zbog čega je došlo i do promjena u biračkim popisima. Naime, ministar Orepić je ovu akciju predstavio kao svojevrsnu metlu kojom će se izbrisati pripadnici manjina koji ne žive u Hrvatskoj.

– GONG se zalaže da policijska provjera bude sistematska i kontinuirana, a ne da se događa da policija već nakon jednog obilaska odjavljuje ljude – rekao je Zelić. Na tribini, koju je moderirao novinar Saša Kosanović, naglašena je i potreba povećanja interesa pripadnika manjina za glasanje na izborima.

– Potrebno je da što više pripadnika manjina glasa za svoje zastupnike. Borbu za manjinska prava mora voditi što veći broj pripadnika nacionalnih manjina – zaključio je Milošević.

(Novosti)