RASPRAVA DRAGANE JECKOV O ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU